Odluka Apelacione komisije SDA na žalbu gosp. Šemsudina Mehmedovića