Stranka demokratske akcije poziva Upravnu inspekciju i ostale nadležne institucije da hitno istraže i utvrde sve sporne činjenice vezane za donošenje Pravilnika o registraciji vozila u BiH, kojeg je protivno zakonskim procedurama donio ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović, te da isti stave van snage.
 
Pozdravljamo dosadašnje aktivnosti predstavnika SDA u institucijama vlasti na osporavanju nezakonitog Pravilnika, te na pokretanju procedura kojim bi se uskratila mogućnost nosiocima funkcija da na sličan način utvrđuju i donose podzakonske akte.
 
Preuzimanje nadležnosti drugih institucija vlasti od strane nosioca funkcija s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim licima predstavlja ozbiljno krivično djelo koje mora biti zaustavljeno i sankcionisano.
 
SDA će u narednom periodu u proceduru uputiti izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog saobraćaja, koje će građane osloboditi od plaćanja stickera i ostalih nepotrebnih troškova. 

 

Bilo kakvo nametanje dodatnih troškova i pogodovanje firmama koje su povezane sa pojedinim političkim strukturama je neprihvatljivo i SDA će iskoristiti sve mehanizme kojima će spriječiti takve aktivnosti.