Na osnovu člana 148. Statuta SDA i člana 3.7 stav (6) Pravila izbornog postupka u SDA, Izborna komisija je dana 28. septembra 2023. godine, održala sjednicu na kojoj je razmatrala priedloge kandidata za predsjednika SDA i potpredsjenike SDA, a koji se biraju na 8. Kongresu SDA, koji će se održati 14. oktobra 2023. godine.

Nakon razmtranja svih prijedloga Izborna komsija SDA je ovjerila kandidate koji ispunjavaju uslove propisane Statutom SDA, Pravilima izbornog postupka u SDAt e uputsvom organa Stranke o načinu predlaganja i rokovima za predlaganje kandidata za centralne organe SDA, kako slijedi:

Za predsjednika Stranke

 1. IZETBEGOVIĆ BAKIR

Za potpredsjednike Stranke

 1. ABDIĆ HAMDIJA
 2. BIŠĆEVIĆ-TOKIĆ JASMINA
 3. BRATIĆ SENAD
 4. ČOMOR ELDAR
 5. DEDIĆ ŠEMSUDIN
 6. DELIĆ SEJAD
 7. DEVIĆ MAHIR
 8. DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
 9. KAPIDŽIĆ FARUK
 10. LENDO REFIK
 11. MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
 12. MUJIĆ MIRSAD
 13. NOVALIĆ FADIL
 14. OBUĆA AIDA
 15. OSMANOVIĆ ADIL
 16. RAMIĆ EDIN
 17. SALKIĆ RAMIZ
 18. SARAJLIĆ ASIM
 19. SKOPLJAK FAHRUDIN
 20. SOFTIĆ SAFET
 21. ŠPAGO ŠERIF
 22. SPAHIĆ JASMIN
 23. ZAHIRAGIĆ HARIS
 24. ZAIMOVIĆ MIRSAD
 25. ZUKIĆ MUAMER

Svi učesnici izbornog procesa imaju pravo ulaganja žalbe Apelacionoj komisiji SDA u roku od dva dana.