- Nakon što je prvobitno Vlada FBiH na čelu sa Nerminom Nikšićem povukla niz zakona, koje je ranije usvojila Vlada na čelu sa Fadilom Novalićem i koje je dostavila Parlamentu FBiH na usvajanje, samo petnaestak dana poslije su skoro svi ti isti zakoni ponovo vraćeni u parlamentarnu proceduru. Međutim one ključne, kao što su Zakon o južnoj interkonekciji FBIH, Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH kao i Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH, Vlada Nermina Nikšića nije vratila u parlamentarnu proceduru - navodi se u saopćenju.

Kako ističu, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na čelu sa SDP-ovim ministrom Vedranom Lakićem nije ponovo u parlamentarnu proceduru uputilo Prijedlog zakona o južnoj interkonekciji "čijom bi izgradnjom bila, barem, smanjena ovisnost o ruskom plinu".

- Taj Prijedlog zakona o južnoj interkonekciji u decembru 2021. godine je usvojen na Predstavničkom domu, ali današnji partner "Trojke" HDZ BiH je više od godinu dana blokirao razmatranje ovog dokumenta na Domu naroda FBiH jer su tražili da "BH gas" ne bude nosilac investicije projekta ovog gasovoda već su predlagali da projektom upravlja preduzeće "Južna plinska interkonekcija" d.o.o. Mostar. Ukoliko Prijedlog zakona o južnoj interkonekciji ne bude vraćen u parlamentarnu proceduru, zastupnici Stranke demokratske akcije u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine će ponovo predložiti na usvajanje takav zakon u istovjetnom tekstu.

Indikativno je i to da "Trojka", koja je vlastiti narativ gradila na tobožnjoj priči o borbi protiv korupcije - sada kada je na vlasti - ne želi u parlamentarnu proceduru da vrati već pripremljene antikorupcijske zakone o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti FBiH i zaštiti prijavitelja korupcije - saopćeno je iz Kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.