Razgovarano je o borbi sa zdravstvenom krizom izazvanom pandemijom koronavirusa, kao i o posljedicama krize na ostale aspekte društvenog života.

Tema razgovora bila je ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini, sa naglaskom na razvojne projekte, prvenstveno izgradnju Koridora Vc, a istaknuto je da je potrebno pojačati ekonomsku saradnju između Norveške i Bosne i Hercegovine.

Predsjednik SDA je upoznao ambasadora Norveške o blokadama federalnih institucija koje vrše pojedine političke opcije u ovom entitetu, a čime se na nedopustiv način narušava integritet izbornog i sveukupnog demokratskog procesa.

Izetbegović je kazao da su građani Bosne i Hercegovine zahvalni Norveškoj na podršci koju ova zemlja, kao članica NATO saveza, pruža u integracijskim procesima, kao i razvojnim projektima kroz koje Norveška podržava razvoj BiH.