Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 9. maj, dan koji svojom simbolikom nosi niz veoma značajnih poruka. 

Ovo je datum kada se sjećamo pobjede savezničkih armija, među kojima su bili i bosanskohercegovački partizani, nad vojnim silama fašizma koje su terorizirale evropski kontinent, s namjerom da čitave narode istrijebe sa lica zemlje i da, umesto jednakosti i pravde, uvedu princip sile i dominacije kao jedini princip koji treba da uređuje odnose među ljudima i državama. 

Borba za ravnopravnost država i ljudi, a protiv podjela na temelju rasne i etničke pripadnosti, predstavlja temelj Evropske unije, koja je Schumannovom deklaracijom formirana na dan 9. maja kao mirovni projekat koji ostaje najbolja nada za budućnost ovog kontinenta.

Da pobjeda nad fašizmom nije završena 9. maja 1945, pokazao je upravo slučaj Bosne i Hercegovine gdje je 47 godina poslije izrečenog «nikad više» ponovo počinjen zločin genocida. Jedina vojna snaga koja se, od početka do kraja suprostavljala agresiji i genocidu u BiH, bila je Armija Republike BiH, u kojoj posebno mjesto zauzimaju zlatni ljiljani.

Borba savezničkih armija i Armije Republike Bosne i Hercegovine podsjeća da je za pravednu borbu potrebna realna vojna snaga, te da jedino takva vrsta snage može zaustaviti fašističke projekte. Ovo je  jedna od najvažnijih lekcija ovih historijskih perioda.

I danas neki pokušavaju rehabilitirati fašističke projekte, te je važno da se energično suprostavimo tome. Osjetljivost koju svi pokazuju kada se pokušavaju izjednačiti strane u Drugom svjetskom ratu mora biti ista i u slučaju  kada se pokušava izjednačiti Armija RBiH sa agresorskim vojskama, kao i kada se pokušavaju pripisati i izjednačiti zločini na svim stranama u BiH. Naša civilizacijska obaveza je da se dosljedno suprostavljamo takvim pokušajima.