Džaferović je ocijenio da do sada nije bilo adekvatne koordinacije između policijskih agencija kada su u pitanju migranti. Ministar sigurnosti Selmo Cikotić je Predsjedništvu predočio izvještaj o stanju migracija za maj, ali kako kaže Džaferović, on je istirao da se ne raspravlja samo o tome, nego i o aktuelnoj situaciji kada je u pitanju migrantska kriza.

- Predsjedništvo je usvojilo niz korisnih oduka koje će pomoći da se lakše upravlja migrantskom krizom. Cilj Predsjedništva je da se što bolje zaštite granice BiH i spriječi ulazak migranata, a s druge strane cilj je da se smanjuje broj migranata koji su u našoj zemlji. Od Vijeća ministara BiH tražimo da Predsjedništvu dostavi konačno detaljan program i plan rješavanja migrantske krize. Cilj je da se zaštiti granica naše zemlje i tu svrhu smo zadužili Vijeće ministara da ojača kadrovski i materijalno Graničnu policiju, kao glavnu instituaciju za zaštitu naše granice. Zatraženo je od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti da se napravi adekvatna koordinacija svih policijskih agencija u BiH radi zaštite državne granice, radi zaštite lične i sigurnosti imovine građana. Te koordinacije do sada nije bilo - rekao je Džaferović.

Pojasnio je kako je Predsjedništvo od Vijeća ministara tražilo da ubrza procedure kada je u pitanju zaključivanje ugovora o readmisiji sa državama iz kojih dolaze migranti.

- Danas se ne može vršiti vraćanje migranata njihovim zemljama sve dotle dok se ne zaključi ugovor sa tim zemljama. Danas smo informirani da je Pakistan pristao da sa BiH zaključi ugovor o readmisiji, vraćanju, migranata iz BiH. Nadam se da ćemo finalizirati ugovor o tome do moje posjete, a koju je Predsjedništvo danas odobrilo - rekao je Džaferović te najavio posjetu Pakistanu u oktobru.

Predsjedništvo je donijelo zaključak da se smještaj migranata mora osigurati izvan naseljenih mijesta.

FAKTOR