- Dok se mi u Bosni i Hercegovini trvimo oko nekih stvari za koje znamo da neće imati nikakav rezultat, prolaze vozovi i BiH stoji na svom evropskom putu - kazao je Džaferović.

Ponovio je da se on zalaže za demokratsku i cjelovitu BiH koja se sastoji od dva multietnička entiteta i Brčko Distrikta, kao i da se zalaže za poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i svih donesenih zakona u proteklih 25 godina.

Mišljenja je da je Dejtonskim mirovnim sporazumom, uz Konvenciju o ljudskim pravima, postignuta ravnoteža unutar BiH, a uz poštovanje te ravnoteže, potrebno je dalje graditi odnose i ne vraćati se unatrag jer je to i uzrok trenutne uzavrele političke situacije u BiH.

- Potom dobijemo ovakav Izvještaj Evropske komisije - kaže Džaferović koji je istovremeno podsjetio da su predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH u oktobru 2020. godine boravili u posjeti Briselu kada je od BiH zatraženo da usvoji zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, javnim nabavkama i sprečavanju sukoba interesa.

Tada je rečeno da bi se nakon toga BiH do sredine ove godine mogao dodijeliti status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali ništa od toga se nije uradilo zbog, mišljenja je Džaferović, uzavrele političke situacije u kojoj je i blokiran rad državnih institucija BiH.

Da su ovi zakoni usvojeni, naglašava Džaferović, BiH bi vjerovatno imala kandidatski status, a od toga bi imali koristi svi građani BiH.

Pozvao je da svi zajednički okrenu ka nekim drugim stvarima, poput izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd te radu na inicijativama koje će spriječiti odlazak mladih iz BiH.

Evropska komisija objavila je novi izvještaj o napretku u reformama zemalja regije zapadnog Balkana, a najgore ocjene dobila je Bosna i Hercegovina.

U Izvještaju se, između ostaloga, navodi da u BiH nema napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, u reformi izbornog procesa, slobodi izražavanja, niti vanjskim odnosima. Zabilježeno je i nazadovanje u oblasti javnih nabavki.

FENA