Stranka demokratske akcije pozdravlja odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom su ukinute odredbe Deklaracije o ustavnim principima i zaključci Narodne skupštine RS-a o prijenosu nadležnosti.

Čestitamo članovima Pravnog savjeta SDA koji su pripremili zahtjev za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta RS, na osnovu kojeg je Ustavni sud BiH donio odluku o ukidanju spornih zaključaka.

Također se zahvaljujemo svim zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su potpisali zahtjev.

SDA će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna i politička sredstva kojim se može efikasno osporiti svako neustavno i nezakonito postupanje bilo kojeg nivoa vlasti, institucije ili pojedinca u Bosni i Hercegovini.