Poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Senad Bratić kazao je da mještani Kozarca i Prijedora žele da se autoput Prijedor - Banja Luka izgradi, ali da su protiv rušenja objekata na toj trasi.

To je kazao tokom rasprave o Prijedlogu odluke o usvajanju plana parcelacije za autoput Banja Luka - Prijedor,  koji se danas po skraćenom postupku razmatra na sjednici NSRS.

- Još u ljeto su mještani Kozarca predlagali da se trasa budućeg auto-puta projektuje između postojeće trase Prijedor - Banja Luka i Ribnjaka Sanićani, gdje ima pojas širine od 300 do 3.000 metara, gdje se može projektovati trasa kako se ne bi rušio nijedan postojeći objekt ni ugrozilo postojeće poljoprivredno zemljište - pojasnio je Bratić.

Kazao je da ne shvata resorno ministarstvo zašto su se oglušili na prijedloge mještana Kozarca i sagledalo sve mogućnosti.

- Narušava se i funkcionalnost naselja Kozarac koji se cijepa na dva dijela. Na jednoj strani ostaju objekti u kojima ljudi žive, a na drugoj poljoprivredno zemljište i pravi se daleko veća šteta koja bi se mogla izbjeći - istakao je.

Poručio je da su mještani kategorični jer smatraju da to projektovanje nije urađeno u skladu sa propisima.

FENA