Udružili se razni, strani i domaći faktori, da BLOKIRAJU Bošnjake. BLOKIRAJU naše pravo da budemo politički narod. Naše pravo da donosimo odluke u svojoj zemlji.

Bošnjaci su prvo BLOKIRANI u RS-u i tu se više ne pitamo. BLOKIRANI su u kantonima s hrvatskom većinom i tu se ne pitamo. BLOKIRANI su na nivou države, pa sad odluke u državnom Domu naroda donose nebošnjaci i samo jedan Bošnjak - znači ni tu se ne pitamo. BLOKIRAJU se polahko i po kantonima. Treba ih sad BLOKIRATI i na nivou FBiH, na način da se bošnjačka većina preglasava, pa da se ni tu ne pitamo. Naravno biće tu i tamo po neki Bošnjak koji će se nešto pitati. Kao što ima Bošnjaka pojedinaca koji se pitaju i u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Austriji… Ali to nas ne čini političkim narodom, niti ozbiljnim državnim faktorom.

Na putu BLOKIRANJA Bošnjaka ima jedna kontrablokada u formi potpredsjednika Federacije iz bošnjačkog naroda (Refik Lendo). I sad im je to problem. Sad nas kritiziraju. Kako se usuđujemo da blokiramo njihov pokušaj BLOKIRANJA Bošnjaka?! I oni će, kažu, upotrijebiti ‘mehanizme’ protiv onih koji blokiraju njihov pokušaj naše BLOKADE.

Gospodo, DA! Lendo je OBAVEZAN blokirati vaš put blokiranja našeg naroda! A imamo i mi svoje mehanizme. Ipak, igramo na domaćem terenu.