Odluka Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci da rušenje pet džamija u ovom gradu u periodu od marta do jula 1993. godine ne tretira kao ratni zločin, a zatim i da obustavi istrage u tim predmetima, je nastavak prikrivanja odgovornih za zločine i pokušaj prekrajanja historijskih činjenica.

Rušenje vjerskih objekata predstavlja krivično djelo zločina protiv čovječnosti, što je potvrdila i dosadašnja sudska praksa u sličnim predmetima. U takvim krivičnim djelima ne može nastupiti zastarjelost, što su u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci iskoristili kao izgovor za obustavljanje istraga.

Sama činjenica da su od 2014. godine ovi predmeti mirovali u Tužilaštvu BiH, a da su ih 2020. ponovo ustupili na postupanje Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci, ukazuje na postojanje namjere da se ova krivična djela ne procesuiraju i da se odgovorni ne sankcioniraju.

Pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku BiH i posljednjom odlukom Suda BiH, ponovo preuzme ove predmete od Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, te da ubrzano provede adekvatnu istragu i sankcionira odgovorne za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava.