I ove godine se, kao i svih prethodnih, sa ponosom i zahvalnošću prisjećamo generacije koja je u teškim trenucima stajala na pravoj strani historije i tog 25. novembra 1943. godine na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a ugradila svoj kamen u temelje Bosne i Hercegovine.
 
Državnost Bosne i Hercegovine i njen kontinuitet sadržani su u odlukama koje su usvojene na taj dan i koje su odbranjene i potvrđene u vremenu koje je uslijedilo. 
 
Uprkos otporima sila koje nasrću na vrijednosti ZAVNOBiH-a, Bosna i Hercegovina je danas na putu izgradnje moderne, sigurne i prosperitetne države, u kojoj se poštuju ljudska prava i vladavina zakona.
 
Otpori i opstrukcije sa kojima se suočavamo nas motivišu da još snažnije istrajavamo na tom putu. To je naša obaveza prema precima koji su gradili Bosnu i Hercegovinu, a naročito prema generacijama koje će nas naslijediti.
 
Bosna i Hercegovina će biti zemlja slobodnih i ravnopravnih naroda i građana, u kojoj niko neće biti ugrožen zbog svoje vjere, nacije, političkog stava, uvjerenja ili bilo kojeg drugog osnova.

 

U to ime svim građanima Bosne i Hercegovine upućujem čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.