1. Blokada rada Parlamentarne skupštine BiH koju provodi SNSD u svrhu pritiska i imenovanja mandatara Vijeća ministara BiH je protivustavan, antidejtonski i protivzakonit čin. Neformiranje parlamentarnih komisija nije samo nesavjestan odnos prema državi BiH i njenim građanima, nego predstavlja krivično djelo definirano članom 220. Krivičnog zakona BiH.
Neusvajanje brojnih zakona i dokumenata koje je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, blokiranje sporazuma vrijednih dvije milijarde KM nanosi ogromnu štetu BiH, njenim građanima, ekonomiji i integracijskim procesima koji su dovedeni u zastoj.
Pozivamo OHR i pravosudne institucije da poduzmu mjere u skladu sa zakonom, vlastitim mandatom i obavezama.

2. Predsjedništvo SDA pozdravilo je spremnost HDZ BiH da grade prijateljske odnose sa SDA. U tom smislu pozivamo HDZ BiH da predloži kandidata za poziciju predsjednika Federacije BiH kako bi se pokrenula procedura imenovanja novog saziva Vlade FBiH.
Izmjene Izbornog zakona BiH ne smiju biti uslov za formiranje vlasti na federalnom nivou. Očekujemo da će prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, koji je HDZ obećao predstaviti koalicionim partnerima i bh javnosti, poštovati ključne prioritete iz dokumenta „Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU“. Podsjećamo da se u tom dokumentu traži unapređenje institucionalnog okvira, uključujući i ustavni nivo, kako bi se osigurala jednakost i nediskriminacija građana, posebno postupanje prema presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i uklonilo pravo veta zasnovano na nacionalnoj pripadnosti čime se dovodi u pitanje provođenje acquisa-a i rada parlamenata i zakonodavnih skupština entiteta.
3. Predsjedništvo SDA poziva Evropsku komisiju da se još snažnije i konkretnije uključi u rješavanje migrantske krize na tzv. “Balkanskoj ruti”, na kojoj Bosna i Hercegovina postaje jedno od najozbiljnijih žarišta, a posebno da svojim autoritetom hitno utječe na organe nadležne za granicu Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom, tj. na Graničnu policiju i ostale sigurnosne snage Republike Hrvatske, koji u svom operativnom radu narušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Sve nadležne institucije i organizacije trebaju pokazati odgovoran i human pristup rješavanju problema migranata. Pozivamo državne institucije na svim nivoima da djeluju u skladu sa Akcijskim planom Vijeća ministara kako bi se teret krize sa Bihaća i USK ravnomjerno rasporedio na teritorij cijele države BiH. Migranti ne mogu biti samo problem općina sa bošnjačkom većinom.
Pozivamo nadležne institucije Bosne i Hercegovine da sa susjednim zemljama pojačaju regionalnu saradnju i da formiraju međudržavni operativni organ koji bi redovno razmatrao probleme u vezi s ovim pitanjem.
Zahtijevamo da se hitno stave u funkciju sporazumi o readmisiji sa zemljama sa kojima je BiH iste zaključila, a kako bi se omogućila puna i bezuslovna primjena međunarodnih propisa.
SDA poziva da svi nivoi vlasti povećaju finansijska izdvajanja za rješavanje problema priliva migranata, te poziva sve nadležne institucije da apliciraju na sredstva iz međunarodnih fondova.
Neophodno je osigurati finansijska sredstva, smještajne kapacitete i stvoriti sve potrebne uvjete kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa koja prijeti migrantima u nadolazećem zimskom periodu.

4. Predsjedništvo SDA usvojilo je Prijedlog Pravila izbornog postupka u SDA, kao i prijedloge odlika o organizaciji,načinu rada i nadležnostima Organizacije žena i Asocijacije mladih SDA.