"Bošnjaci su evropski narod. Kako reče jedan seljak - mi smo stojnici od vajkada, mi se, ustvari, ne sjećamo našeg dolaska, mi smo tu, jedan od starijih naroda. BiH je jedna od najstarijih država u Evropi, dok su Mađari došli sa Urala, iz Azije. Ali, nevažno, na kraju smo svi ravnopravni i jednaki ljudi. Orban i ljudi oko njega zaboravljaju da evropske civilizacije i kulture ne bi bilo bez komponente koju su unijeli muslimani. U svemu, u nauci, kulturi, renesansi, astronomiji, medicini..."