Stranka demokratske akcije (SDA) pozdravlja usvajanje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i izbor novog rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na jučerašnjoj sjednici ovog tijela.

Usvajanje novog zakonskog rješenja, kreiranog u saradnji Ministarstva za pitanja boraca i invalida sa boračkim udruženjima, omogućilo je unapređenje položaja i prava demobiliziranih boraca, čime je ova Vlada FBiH još jednom potvrdila da vodi odgovornu i konkretnu politiku kada je u pitanju briga o pravima boračke populacije.

Izborom novog predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma, stvorene su i potrebne pretpostavke za snažniju dinamiku u radu Parlamenta FBiH. Očekujemo i kompletiranje rukovodstva Doma, uz odgovoran i ozbiljan pristup svih zastupničkih klubova, kako bi ovo tijelo moglo nesmetano raditi u interesu građana.