Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u slučaju nelegalno izgrađene crkve u Konjević-Polju, predstavlja konačnu pravnu potvrdu činjenice da vlasti entiteta RS ugrožavaju osnovna prava Fate Orlović.

Tražimo od vlasti entiteta RS da provedu ovu odluku Evropskog suda za ljudska prava, uz potpuno poštovanje odredbi Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na zaštitu imovine.

Očekujemo od vlasti entiteta RS da osiguraju punu ravnopravnost Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS, i u drugim pitanjima, kao što su pravo na jezik, zapošljavanje i participaciju u javnom sektoru i entitetskom imenu i simbolima, kao što nalažu evropski standardi i praksa Evropskog suda za ljudska prava.