Nakon što je Međunarodni monetarni fond (MMF) na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine doznačio 602.540.000 KM namijenjenih saniranju posljedica pandemije koronavirusa, nadležne institucije države Bosne i Hercegovine dužne su postupiti po ranije utvrđenim kriterijima, ili donijeti novu odluku o raspodjeli tih sredstava.

Uzimajući u obzir da se radi o pomoći MMF-a, a ne novom specifičnom kreditnom aranžmanu sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, jasno je da se raspodjela tih sredstava treba vršiti na osnovu Memoranduma o razumijevanju iz 2016. godine, odnosno na način da Federaciji pripadaju dvije trećine, a entitetu RS jedna trećina ukupnog iznosa.

Predstavnici Stranke demokratske akcije (SDA) u institucijama vlasti zahtijevat će da se raspodjela po entitetima i Distriktu Brčko vrši na temelju relevantnih parametara, poput procentualnog učešća entiteta u iznosu članarine koju Bosna i Hercegovina plaća MMF-u, odnosno troškova održavanja računa u Centralnoj banci BiH, gdje Federacija participira sa dvije trećine, a entitet RS sa jednom trećinom.

Niti jedan entitet neće dobiti niti jednu KM više u odnosu na iznos koji mu pripada.

Uvažavajući činjenicu da se ne radi o klasičnom finansijskom aranžmanu sa pratećim pismom namjere, predstavnici SDA u Vladi Federacije su spremni iz dijela koji pripada Federaciji dio ustupiti Distriktu Brčko. S obzirom da se Distrikt Brčko u aranžmanima sa međunarodnim finansijskim institucijama tretira kao kondominijum Federacije i RS-a, oba bosanskohercegovačka entiteta trebaju ustupiti jednak iznos.

Pozivamo nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da što prije i bez odlaganja pristupe doznačavanju sredstava MMF-a, u skladu sa Memorandumom iz 2016. godine, kako bi se sredstva i operativno iskoristila za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.