Odluka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o izboru novih članova Centralne izborne komisije donesena je na temelju decidne odredbe Izbornog zakona BiH, u skladu sa Ustavom BiH i procedurom odlučivanja u ovom Domu.

Optužbe HNS, odnosno HDZ-a, da nisu ispoštovani zakon i procedure nisu utemeljeni u činjenicama. Član 2.5 Izbornog zakona BiH na vrlo jasan način propisuje da, ako se ne dostavi lista kandidata za članove CIK-a u roku od 30 dana prije isteka mandata aktuelnim članovima CIK-a, Predstavnički dom ih predlaže i imenuje.

S obzirom da su mandati pojedinih članova CIK-a istekli ne prije 30 dana, već prije više od godinu, Predstavnički dom je imao puno zakonsko pravo i obavezu da imenuje nove članove CIK-a.

Naši zastupnici su glasali za predloženu odluku iz potrebe da se sačuva funkcionalnost ove izuzetno značajne institucije, u trenutku kada SNSD pokušava dovesti u stanje blokade cjelokupan institucionalni poredak, uključujući i imenovanje novih članova CIK.

Bilo je očekivano da će u takvoj situaciji SNSD ostati pri svome stavu da ne učestvuje u donošenju odluka, ali posve je neočekivano da im se u toj politici otvoreno pridružio i HDZ BiH, napuštajući  sjednicu.

Ukoliko HDZ smatra da se u ovoj državi ne treba odlučivati na temelju vrlo jasnih odredbi zakona, već samo na temelju njihovih političkih potreba,  onda oni imaju problem sa zakonom, a ne sa SDA.

Razne odluke, poput jučerašnjeg odbijanja zaključaka o pravosuđu, ili najave obaranja zakona o prestanku mandata članova VSTSV-a, donesene su u koordinaciji SNSD-a i HDZ-a, i premda nisu bile po volji SDA, mi nismo zbog toga prijetili ukidanjem kantona ili entiteta, niti najavljivali blokade.

Prijetnje pojedinih zvaničnika HDZ-a o nestanku države zbog ove zakonite odluke odbacujemo kao potpuno nedopustive, te takve pojedince podsjećamo da su neki od današnjih haških osuđenika upravo u zgradi Parlamenta BiH prijetili da neće biti Bosne i Hercegovine, a danas su tamo gdje jesu.