Asocijacija „FATMA“ BiH pruža punu podršku svojim članicama, kandidatkinjama za kantonalni, federalni i državni nivo vlasti na predstojećim općim izborima u BiH

Naše kandidatkinje za opće izbore, članice „FATME“, su snažne, inspirativne i nadasve uspješne kako u poslu kojim se bave, tako i u privatnom životu – uspješne kao majke i supruge – kazala je predsjednica Asocijacije „FATMA“ doc. dr. Kenela Zuko.

Dodala je da su kao članice Asocijacije „FATMA“ nesebično radile u promicanjeu žene kao majke, supruge, odgajateljice. Organizirale su seminare, radionice na kojima su nesebično prenosile znanje drugim ženama, organizirale humane akcije za one kojma je to bilo potrebno.

Njih odlikuje pozitivna energija kojom motiviraju sve oko sebe a timskim radom dolaze do cilja postižući zavidne rezultate.