Vijesti / Novosti

Predstavnica SDA na seminaru OSCE-a

Objavljeno: 06.11.2023. u 10:49

U organizaciji Misije OSCE-a u  BiH u Sarajevu je  04. i 05. novembra održana  prva radionica obuke  za mlade kandidate/kinje za vijeća/skupštine jedinica lokalne samouprave u BiH. Radionica je počela  pozdravnim razgovorom  sa ambasadorom Misije  OSCE-a  Brian Aggeler.

Prvi dan  radionice je bio posvećen lokalnoj samoupravi, a cijelodnevno predavanje je držao Miroslav Živanović. Razgovaralo se o ključnim karakteristikama sistema lokalne samouprave u FBiH/RS, o saradnji sa drugim nivoima vlasti i partnerstvo i saradnja građana i lokalne vlasti. Učesnici su se upoznali    o strukturi i funkcionisanju lokalne vlasti  o osnovnim elementima upravljanja budžetom i pripremi za lokalnu izbornu kampanju.

Drugi dan radionice je posvećen odnosima sa medijima, gdje su treneri bili OSCE-ovi službenici za odnose sa javnošću Svetlana Stanisavljević i Edib Jahić. Pored teoretskih predavanja o načinu obraćanja javnosti putem medija radile su se  praktične vježbe davanja izjava pred kamerom.

Prvoj radionici obuke prisustvovalo je ukupno sedam učesnika, tri  učesnika  iz FBiH i četiri učesnika  iz RS.

Na ovoj radionici Stranku demokratske akcije je predstavljala Elvira Hasanović.