Poručio je u komentaru za Vijesti.ba zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.

- Analizirajući sveukupna ponašanja u vezi sa zadržavanjem federalnog premijera Fadila Novalica, cjelokupni slučaj je sve manje pravni, a sve više politički problem. Pravosuđe ne smije biti alat u rukama pojedinih politika, jer sada postaje jasno zašto određene politike ne žele reformu pravosuđa, kaže Pivić i dodaje:

- Naime, položaj tužioca koji ima ogromnu moć kako je to uređeno ZKP-om u BiH je rješenje koje ne postoji nigdje u Evropi. S obzirom na to da je tužilac ne samo stranka, već i državni organ, dužan je da u svim fazama postupka postupa sa jednakom pažnjom u smislu prikupljanja dokaza koji idu kako na štetu, tako i u korist osumnjičenog odnosno optuženog.

Pivić dodaje da u prilog tome ide činjenica da tužilac čak ima mogućnost ulaganja pravnog lijeka u korist optužene osobe, ako smatra da za to postoje razlozi.

- Međutim, vrlo često u praksi Tužilac u krivičnom postupku isključivo postupa kao stranka zanemarujući svoju ulogu državnog organa, navodi Pivić.

On ukazuje i na to da je od početka ovog postupka narušen princip javnosti koji je smatra,  kada je riječ o ovoj fazi postupka -istrazi, u potpunosti narušen.

- U fazi istrage prema odredbama ZKP-a opća javnost je u potpunosti isključena. Međutim u ovom konkretnom slučaju imamo niz primjera gdje su dokazi bili dostupni cjelokupnoj javnosti, a koji čak u određenim slučajevima prema ZKP-u ne mogu bit dostupni ni strankama u postupku, ukoliko to može uticati na rezultat istrage. Istupi čelnika tužilaštva u javnosti više podsjećaju na političke istupe, nego na istupe tužioca kao stranke u postupku i kao državnog organa, kaže Pivić.

On dodaje da sve to ne ulijeva nadu građanima u nezavisnost i nepristranost pravosuđa.

- Ovo dodatno nažalost urušava ionako poljuljano povjerenje građana u pravosuđe. Pravosuđe mora bit nezavisno, nepristarano i mimo doticaja svih politika i interesnih grupa od koga god dolazili takvi uticaji, kaže Pivić.

(Vijesti.ba)