Odluke Visokog predstavnika Christiana Schmidta da stavi van snage zakone kojima je NS RS proglasila nevažećim odluke Ustavnog suda BiH na teritoriji ovog entiteta i time izvršila napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te ukinula obavezu objavljivanja odluka Visokog predstavnika u Službenom glasniku RS, potrebna su, ali ne i dovoljna mjera.
 
Dosadašnja praksa je pokazala da bez rigoroznog sankcionisanja i smjena odgovornih pojedinaca napadi na ustavni poredak Bosne i Hercegovine neće prestati.
 
Naprotiv, blage reakacije OHR-a i ostatka međunarodne zajednice samo su dodatno ohrabrivale Dodika da nastavi sa secesionističkom politikom i arogantnim vrijeđanjem države BiH, Bošnjaka, OHR-a, Tužilaštva, zapadnih ambasadora... 
 
Pozitivnom smatramo i odluku Visokog predstavnika kojom je izmijenjen Krivični zakon BiH i Tužilaštvu BiH olakšano krivično gonjenje osoba koje vrše napad na ustavni poredak BiH. 

 

Međutim, Tužilaštvo BiH je i do sada imalo osnova da procesuira ova krivična djela, kao i krivično djelo negiranje genocida, ali su izbjegli da rade svoj posao. Ukoliko se s takvom praksom nastavi, tužioci koji izbjegavaju svoje zakonske obaveze moraju biti uklonjeni sa funkcija.