Jedinstveni ekonomski prostor podrazumijeva i oblast turizma, ne ulazeći u tumačenje konkretnih nadležnosti administartivnih jedinica, koje nisu samo nadležnosti entiteta i Distrikta Brčko BiH, već i jedinica lokalne samouprave, ali i da je država Bosna i Hercegovina subjekt međunarodnog prava, što njene administrativne jedinice nisu i nikada neće biti.

Niti jedna administrativna jedinica države Bosne i Hercegovine, ne postoji bez Bosne i Hercegovine i ne može nastupati nezavisno od države Bosne i Hercegovine i bez njenih obilježja, pred bilo kojom međunarodnom organizacijom.

Ovakvi nasrtaji na Dejtonski mirovni sporazum i na državnost Bosne i Hercegovine, neće doprinijeti jačanju i državotvornosti entiteta, jer oni nisu i nikada neće biti države, entiteti su samo administrativne jedinice srednjeg nivoa vlasti u državi Bosni i Hercegovini. Ukoliko ministar Košarac nastavi da se ponaša protivustavno i protivzakonito, poduzet ćemo sve dozvoljene mjere da ga spriječimo u tome.

Ponosni smo da je Svjetsko vijeće za turizam prepoznalo Bosnu i Hercegovinu, kao državu koja je sigurna za turistička putovanja u uslovima pandemije i naći ćemo načina da isto ukoliko bude potrebno upoznamo o nezakonitom djelovanju ministra Košarca. Bosna i Hercegovina ostaje najljepša država i nezaobilazna destinacija za sve veći broj turista, te će kao takva biti prepoznata na svim turističkim mapama svijeta, pod svojim imenom i svojim državnim obilježjima, kaže se u saopćenju Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije.