SDA pozdravlja aktivnosti Vlade Federacije BiH, kojima je osiguran novac za nabavku potrebnog medicinskog materijala i podršku zdravstvenim ustanovama (30 miliona), te svim kantonima, gradovima i općinama (21 milion) za borbu protiv pandemije koronavirusa i spašavanje ljudskih života.

Ohrabruje inicijalni ekonomski program težak milijardu maraka, koji je predstavila Vlada FBiH, sa ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica krize i spašavanja radnih mjesta.

Posebno je važna odluka Vlade FBiH kojom je naloženo svim federalnim ministarstvima da se ponište  dosadašnji programi utroška novca, te da se naprave novi programi kako bi što više federalnog budžeta vrijednog 4,95 milijardi bilo stavljeno na raspolaganje zdravstvu i ekonomiji.

Pozivamo sve vlade kantona, gradske i općinske načelnike da slijede primjer Vlade FBiH i da u hitnom roku izvrše rebalanse i reprograme budžeta, te prvenstveno i skoro isključivo usmjere svoje budžete prema zdravstvu i ekonomiji.

Već sada je izvjesno da zbog vanrednog stanja razni drugi resori neće imati nikakve aktivnosti, te nema razlog da zadržavaju prijeko potrebni budžetski novac u svojim kasama. Ne smije se dopustiti da bilo koja sredstva u ovom periodu stoje neiskorištena za spašavanje zdravlja i radnih mjesta.

Pozivamo sve kantone, gradove i općine da, po ugledu na Federaciju, hitno osiguraju budžete i svojim štabovima civilne zaštite, kako bi i lokalni štabovi imali potrebna sredstva za hitne intervencije u krugu svoje odgovornosti.