SDA traži od Federalne i kantonalnih vlada da, na temelju svojih nadležnosti, pruže svu potrebnu podršku aktivnostima Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti, i u hitnom roku izmjeste migrante sa ulica.

Vlade putem nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova i policijskih uprava moraju osigurati ljudska, tehnička i sva druga potrebna sredstva kako bi ove mjere provele. Izuzetno je opasno da se, u trenutnom stanju pandemije, migranti slobodno kreću i okupljaju.

Poduzetim mjerama Vijeća ministara i vlada svih nivoa već je značajno ograničeno okupljanje građana i rad privrednih subjekata u  Bosni i Hercegovini. S obzirom da se kretanje migranata odvija uz povećani sanitarni rizik, neophodno je poduzeti adekvatne mjere kojima će se zaštiti zdravlje građana BiH i samih migranata.