1. SDA zahtijeva od Vijeća ministara, entitestkih i kantonalnih vlada, Vlade Brčko Distrikta BiH,  te ostalih institucija da hitno i blagovremeno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti na suzbijanju epidemije izazvane Corona virusom. Između ostalog, smatramo da je neophodno:

- razmotriti zatvaranje granica BiH za strane državljane;

- selektivno zabraniti izvoz prehrambenih artikala i lijekova;

2. Pozivamo Vijeće ministara, entitetske, kantonalne  i vladu Brčko Disrikta da hitno usvoje mjere kojim bi se ublažile posljedice epidemije na poslovanje privrednih subjekata i zaposlenih u njima. Između ostalog, smatramo da je neophodno u što kraćem roku:

- pomjeriti uplatu PDV-a do kraja narednog mjeseca;

- omogućiti reprogramiranje otplate kredita pravnim i fizičkim licima čije je poslovanje ugroženo;

- formirati  garancijske fondove na nivou BiH , FBiH i kantona.

3. Izmjene u sastavu Centralne izborne komsije BiH su izvršene u skladu sa zakonom i bile su neophodne  jer su predsjedavajući i pojedini članovi CIK-a već dugo vremena blokirali proceduru imenovanja članova kojima je odavno istekao mandat.

4. Formiranje probosanskg bloka  SDA, SBB i DF u postojećim političkim okolnostima  se pokazalo  opravdanim i potrebnim kao odgovor na blokade institucija i prijeteće krize. Zbog važnosti djelovanja ovog bloka neophodno je sačuvati povjerenje i saradnju na principima donošenja svih odluka uz puni konsenzus.