1. Glavni odbor SDA oštro osuđuje antiustavno djelovanje SNSD-a. Deklaracija o ustavnim principima i zaključci koje je usvojila NSRS na 24. posebnoj sjednici, predstavljaju direktan napad na ustavno-pravni poredak BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a time i na sam mir. Radi se o aktivnostima koje su protivne Ustavu BiH i zakonima, koje sadrže obilježja krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH.

2. Glavni odbor SDA od Tužilaštva BiH traži da odmah poduzme korake iz svoje nadležnosti i hitno procesuira odgovorne osobe koje su učestvovale u predlaganju i usvajanju protivustavnih i nezakonitih dokumenata i zaključaka NSRS.

3. Glavni odbor SDA poziva Visokog predstavnika u BiH da, u skladu sa svojim mandatom, stavi van snage Deklaraciju o ustavnim principima i zaključke NSRS sa 24. posebne sjednice.

4. Glavni odbor SDA zadužuje funkcionere SDA, koji su po Ustavu ovlašteni za pokretanje postupaka, da pred Ustavnim sudom BiH pokrenu proceduru osporavanja provedenih aktivnosti i donesenih akata NSRS.

5. Glavni odbor SDA poziva svjedoke-garante Dejtonskog mirovnog sporazuma, članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) i Ured visokog predstavnika (OHR) da ispunjavaju preuzete obaveze i poduzmu odlučne korake kako bi se sačuvali stabilnost i mir. Povlačenje pred političkim siledžijstvom Milorada Dodika, koji svojom politikom postupno vodi BiH i region u konflikt, može imati nesagledive posljedice. Odgovor mora biti odlučan i konkretan, uključujući i precizne sankcije prema Dodiku i njegovim saradnicima.

6. Glavni odbor SDA smatra da zbog stanja u zemlji i izraženih prijetnji stabilnosti i miru koje je svojom politikom proizveo Milorad Dodik, NATO snage i EUFOR trebaju, u skadu sa svojim mandatima, pojačati prisustvo u Bosni i Hercegovini, a posebno na području Brčko distrikta BiH.

7. Glavni odbor SDA pozdravlja napore zastupnika iz Grupe prijatelja Bosne i Hercegovine u Evropskom parlamentu, koji su rezultirali nizom inicijativa u kojima je precizno detektirana odgovornost vlasti entiteta RS za krizu u Bosni i Hercegovini, te naglašeno da se po pitanju ograničenih ustavnih i izbornih reformi moraju striktno poštovati presude Evropskog suda za ljudska prava.

8. Glavni odbor SDA pozdravlja rezoluciju o Bosni i Hercegovini koju je izglasao Holandski parlament, poruke sa posebnih sjednica oba doma Britanskog parlamenta, te pojačan angažman SAD. Također, pozdravljamo snažne poruke vlada Njemačke, Nizozemske i drugih država na zajedničkim sjednicama Vijeća EU, u kojima je, umjesto neosnovanog izjednačavanja „svih strana“, jasno utvrđeno ko su krivci za krizu.

9. Glavni odbor SDA poziva na jedinstvo i zajednički koordiniran nastup stranaka probosanskog bloka u suprotstavljanju atacima na ustavno-pravni poredak BiH, kao i na formulisanje zajedničkih stavova o reformi Ustava i izbornog zakonodavstva. Nadamo se da će stranke „Trojke“ prepoznati sudbonosni značaj pitanja o kojima ne smije biti razlike između pozicije i opozicije.

10. Glavni odbor SDA daje punu podršku predsjedniku Bakiru Izetbegoviću i članovima njegovog tima u dosadašnjim razgovorima o reformama Ustava i izbornog zakonodavstva. Ostajemo privrženi principima da se moraju u potpunosti provesti sve presude Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH kako bi se uklonile diskriminatorske odredbe, što uz ostalo podrazumijeva i brisanje etničkog prefiksa za članove Predsjedništva BiH; da rješenja u entitetima ne smiju biti asimetrična; da se struktura, nadležnost i način izbora delegata Doma naroda PS BiH regulišu na način predložen u „Aprilskom paketu“; da se utvrdi nadležnost Doma naroda FBiH isključivo na pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa koja su navedena u Ustavu FBiH; da se definišu mehanizmi kojima će se onemogućiti blokade kojima svjedočimo u ovom mandatu; te da se osnaži integritet izbornog procesa uvođenjem informacionih tehnologija (skeneri, video-kamere, elektronska identifikacija birača) rješavanjem pitanja tačnosti biračkog spiska,mehanizma imenovanja i obuke članova  biračkih odbora i ostalog u skladu sa preporukama OSCE/ODIHR-a

11. Glavni odbor SDA pozdravlja odluku međunarodnih medijatora iz SAD i EU da privremeno odgode razgovore o reformi Ustava BiH i izbornog zakonodavstva do rješavanja krize sa blokadom državnih institucija i nasrtajima na ustavno-pravni poredak BiH. U potpunosti dijelimo stav Ambasade SAD i Delegacije EU da se u razgovorima o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva mora odustati od maksimalističkih prijedloga, koji nisu utemeljeni u međunarodnim i standardima EU-a i nemaju podršku u Parlamentu ili društvu. Naglašavamo da se rješenje može naći na temeljima kompromisnih i izbalansiranih principa koje zagovara SDA, uz rješavanje svih pitanja za koje su politički subjekti zainteresirani u paketu – Predsjedništvo BiH, domovi naroda i transparentnost i integritet izbora. Smatramo da se u nastavku razgovora rješenje ne može tražiti u reduciranom formatu SDA-HDZ, već da se predstavnici svih parlamentarnih stranaka moraju naći za istim stolom, naravno u institucijama BiH.

12. Glavni odbor SDA poziva HDZ da odustane od maksimalističkih zahtjeva, na koje upozoravaju i međunarodni medijatori. Privrženi smo principu da, uz ostvarivanje prava svih građana, svaki od naroda u BiH shodno Ustavu BiH ima pravo da bude predstavljen i da štiti vlastiti vitalni nacionalni interes, ali da niko nema pravo da spriječi implementaciju izbornih rezultata blokadom izbora Vlade FBiH, te da blokira popunjavanje Ustavnog sud FBiH i drži na čekanju desetine zakona i drugih važnih akata u Domu naroda FBiH.

13.  Glavni odbor SDA traži hitnu deblokadu procesa u Domu naroda FBiH. Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH, kojeg u apsolutnoj većinom čine kadrovi HDZ-a obara zakone i druge dokumente koje je usvojio Predstavnički dom ili jednostavno odbacuje da ih razmatra. Trenutno se u Domu naroda nalazi 37 prijedloga i nacrta zakona koje je usvojio Predstavnički dom i svi oni su na čekanju. Tu je i 48 izmjena i dopuna zakona koje su pokretali sami delegati u Domu naorda. Desetak prijedloga i nacrta zakona je ostalo i iz prethodnog mandata. Sveukupno, skoro 100 prijedloga zakona ili izmjena i dopuna je zaustavljeno u Domu naroda. Na usvajanje čeka čak 258 izvještaja federalnih institucija, prihvaćenih u Predstavničkom domu, deseci informacija i drugih akata...Ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje zbog čega se opstruira usvajanje i ovakvih akata, manje važnih od zakona. Sve pobrojano jasno govori da je riječ o smišljenoj opstrukciji i još jednoj blokadi u funkcionisanju Federacije.

14. Glavni odbor SDA odbacuje kao neistinite tvrdnje HDZ-a da za stranke okupljenje oko HNS-a glasaju svi Hrvati, a za stranke iz probosanskog bloka isključivo Bošnjaci. Rezultati izbora iz 2018. godine pokazuju da je probosanski blok osvojio više od 800.000 glasova, među kojima, s obzirom na nacionalni sastav glasača, mora biti najmanje 200.000 glasova Hrvata, Srba i Ostalih. Ova multietnična komponenta ima podršku birača jednaku, ili jaču od stranaka okupljenih oko HNS-a.

15. Glavni odbor SDA inistira na punoj primjeni izmjena Krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravomoćnim presudama  koje je donio Visoki predstavnik i od pravosudnih institucija očekuje da ih striktno provodi. Pozivamo parlamentarce iz entiteta RS da u Parlamentarnoj skupštini BiH predlože izmjene Krivičnog zakona usklađene sa odlukom OHR-a, uz moguće dopune koje se odnose na zločine iz Drugog svjetskog rata i time otklone razloge za blokadu institucija.

16. Glavni odbor SDA daje podršku pozivu OHR-a da se donese Zakon o državnoj imovini u Parlamentarnoj skupštini BiH. SDA će podržati Zakon koji je u skladu sa presudama Ustavnog suda BiH, koje državu označavaju kao isključivog titulara imovine. Pozdravljamo aktivnosti koje u tom smislu poduzimaju članovi pravnog tima SDA dr. Dževad Mahmutović i mr. Alma Čolo, na tragu ranije apelacije rahmetli predsjednika SDA Sulejmana Tihića.

17. Glavni odbor SDA odbacuje špekulacije da će se rješavanjem pitanja državne imovine stvoriti uvjeti za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika. OHR mora ostati u punoj funkciji koju je dobio Dejtonskim sporazumom sve do ispunjavanja pet ciljeva i dva uvjeta, poznatih kao Program 5+2, što se rješavanjem samo pitanja državne imovine neće desiti. Najbitniji uslov ovog Programa, a to je Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira utemeljena na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, nikada nije bio u manjoj mjeri ispunjen, uzimajući u obzir poteze i politiku SNSD-a.

18. Glavni odbor SDA pozdravlja i pruža podršku zajedničkom nastupu probosanskih stranaka na općim izborima 2022. u cilju poboljšanja izbornog rezultata i jačanja političkog utjecaja u ostvarivanju prava i interesa povratnika u entitet RS.

19. Glavni odbor SDA pozdravlja mjere Vlade Federacije BiH koje su stabilizirale ekonomske prilike i neutralisale negativne efekte izazvane pandemijom korona virusa.

20. Glavni odbor SDA poziva Parlament Federacije Bosne i Hercegovine da hitno usvoji Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i prateće zakone. Uz smanjenje ukupnih doprinosa, te niz drugih pozitivnih efekata, usvajanje tih zakonskih rješenja omogućit će Vladi FBiH donošenje nove uredbe o najnižoj plaći. Trenutno najniža plaća od 406 KM je nedopustivo niska i mora se hitno povećati, minimalno na 700 KM. Usvajanjem Zakona o doprinosima i pratećih zakona stvorit će se ključne pretpostavke za poboljšanje statusa radnika, ali i poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u FBiH.

21. Glavni odbor SDA zadužuje Vladu Federacije BiH da pažljivo prati rast maloprodajnih cijena u Federaciji BiH, te da pravovremeno interveniše u okvirima svojih nadležnosti mjerama koje mogu doprinijeti smanjenju cijena osnovnih prehrambenih proizvoda.

22. Glavni odbor SDA pozdravlja realizaciju zaključka sa 3. sjednice kojom je od Vlade Federacije BiH zatraženo da osigura isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa nižim penzijama. Pozivamo Vladu FBiH da u okvirima finansijskih mogućnosti nastavi sa tom praksom.

23. Glavni odbor SDA zadužuje funkcionere SDA da, u skladu sa važećim zakonima, osiguraju formiranje i registraciju fonda iz kojeg bi se sredstva koristila u svrhu lobiranja u inostranstvu za interese Bosne i Hercegovine, kao stabilne, moderne države bazirane na vladavini prava. Pozivamo sve kadrove SDA, kao i institucije, privrednike i druge pojedince, da kada fond bude osnovan, osiguraju sredstva za njegovo funkcioniranje. Osnovna sredstva fonda trebaju doći iz federalnog i kantonalnih budžeta, te se zadužuju kadrovi SDA da u budžetima iniciraju osiguravanje sredstava za ove namjene.

24. Glavni odbor SDA pozdravlja aktivnosti predsjednika Izetbegovića i rukovodstva SDA  provedene u bh. dijaspori. Smatramo da posjete i direktan kontakt sa iseljeništvom treba intenzivirati na svim nivoima kako bi se osigurala sistematičnija briga države o ovoj populaciji i unaprijedila ekonomska, kulturna i svaka druga vrsta saradnje dijaspore i matice. Pozivamo građane BiH u iseljeništvu, naročito one koji pravo glasa ostvaruju na teitoriji entiteta RS, da se masovno registruju i na narednim izborima glasaju za zajedničku listu probosanskih stranaka. Masovna podrška ovim strankama može sudbonosno promijeniti političke odnose u BiH, a naročitu u entitetu RS.

25. Glavni odbor SDA daje punu podršku inicijativi da se 1,5 posto budžeta Federacije BiH posebnim zakonom usmjeri na dovršetak implementacije Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predstavnici SDA u Vladi i Parlamentu F BiH zaduženi su da pripreme zakonski okvir i konkretne programe za realizaciju ove inicijative.