Stranka demokratske akcije (SDA) podržava zahtjeve državnih policijskih službenika za povećanjem osnovice za obračun plaća.

Postojeći nesrazmjer u plaćama policajaca na državnom nivou i vojnika u odnosu na plaće policijskih službenika na nivou entiteta i kantona je neprihvatljiv, kao i nesrazmjer visokih plaća državnih funkcionera spram plaća službenika policijskih agencija i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Stoga SDA poziva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u Nacrtu Zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine ispravi postojeću anomaliju povećanjem osnovice za obračun plaća policijskim službenicima, a zatim i umanjenjem najviših primanja državnih funkcionera.

Poboljšanje statusa državnih policijskih službenika kroz povećanje osnovice za obračun plaća, ali i potpisivanje kolektivnog ugovora, osiguranje prilikom povrede na radu i omogućavanje prava na obračun penzija poput onog kojeg imaju policijski službenici na nivou entiteta i kantona, od suštinskog je značaja za jačanje sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine u okolnostima brojnih izazova sa kojima se država suočava.