Općine

NAČELNICI / GRADONAČELNICI
mandat 2016-2020.

1.       Bužim – Mersudin Nanić

2.       Sanski Most – Faris Hasanbegović

3.       Živinice - Samir Kamenjaković

4.       Ćelić  - Sead Muminović

5.       Doboj Istok – Kemal Bratić

6.       Teočak - Taib Muminović

7.       Doboj Jug – Mirnes Tukić

8.       Tešanj – Suad Huskić

9.       Kakanj – Aldin Šljivo

10.   Olovo – Džemal Memagić

11.   Pale FBiH – Asim Zec

12.   Foča FBIH – Zijad Kunovac

13.   Travnik – Admir Hadžiemrić

14.   Busovača – Asim Mekić

15.   Bugojno – Hasan Ajkunić

16.   Fojnica – Sabahudin Klisura

17.   Gornji Vakuf – Sead Čaušević

18.   Jajce – Edin Hozan

19.   Novi Travnik – Refik Lendo

20.   Jablanica – Salem Dedić

21.   Konjic – Emir Bubalo

22.   GRAD SARAJEVO – Abdulah Skaka

23.   Novo Sarajevo – Nedžad Koldžo

24.   Centar – Nedžad Ajnadžić

25.   Novi Grad – Semir Efendić

26.   Ilidža – Senaid Memić

27.   Hadžići – Hamdo Ejubović

28.   Vogošća – Edin Smajić

29.   Ilijaš – Akif Fazlić

30.   Trnovo – Ibro Berilo