“Imajući u vidu aktuelne i još uvijek nedovoljno sagledive posljedice pandemije koronavirusa na javno zdravlje i ekonomiju BiH, pozivam Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH, da u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima i organima, a u skladu s koordinirajućom ulogom u pogledu usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti po pitanju zdravstva, hitno formira krizni štab za zaštitu i prevenciju od širenja koronavirusa, te da izda jasne instrukcije o načinu rada, vanrednim mjerama i obimu funkcioniranja svih državnih organa BiH”, poručio je Zvizdić.

Istovremeno, pozvao je Vijeće ministara BiH, imajući u vidu širok spektar nadležnosti državnih organa u oblasti ekonomije, trgovine, carina, poreza i tako dalje, da bez odlaganja formira krizni štab za otklanjanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, koji bi definirao konkretne mjere za pomoć privredi kojima bi bile ublažene nastale štete, i koji bi, u saradnji sa drugim nadležnim tijelima vlasti, izradio sveobuhvatni akcioni plan sa precizno definisanim aktivnostima, nosiocima i rokovima koji bi, u skladu sa mjerama koje se provode u regionu i EU, omogućio što bržu normalizaciju privrednih tokova u BiH.

“Očekujem da Vijeće ministara BiH ove aktivnosti provede bez bilo kakvog odlaganja, i da zdravlje građana BiH i očuvanje privrednih tokova, stavi iznad nezakonitih i stranačkih blokada zbog kojih već veliku štetu trpe svi građani i privreda BiH”, naveo je Zvizdić.

Biznis.ba