Na pomolu je ukidanje diskriminatorne raspodjele javnih prihoda kantonima. 14 zastupnika Federalnog parlamenta traži pravedniju raspodjelu javnih prihoda po kantonima i Inicijativu su već uputili u parlamentarnu proceduru.

Tim povodom u Federaciji danas smo razgovarali sa zastupnikom SDA, Salkom Zildžićem, koji je pokrenuo Inicijativu izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji.

“Ja sam jedan od inicijatora, zajedno sa 14 kolega smo uputili Inicijativu izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji.  Tretira samo član 9 Zakona u kojem se briše stav 2 koji je do sada Kantonu Sarajevo osiguravao koeficijent 2 u formuli za izračun prilikom pripadnosti javnih prihoda, što je u ovoj desetogodišnjoj primjeni Zakona prilično dovelo u nerabvnopravan položaj druge kantone koji imaju približan broj stanovnika, učenika u osnovnim i srednjim školama i naravno površinu kao jedan od manjih elemenata koji utiču na raspodjelu javnih prihoda. Imaju u vidu stav 1 istog člana Zakona, koji je definisao četiri kriterija po kojima bi se trebao ravnati udio svakog kantona u raspodjeli javnih prihoda.”

Ističe da u implementaciji ovog Zakona znači da Kanton Sarajevo za svakog svog stanovnika dobije dvostruko više novca od svih drugih dijelova Federacije.

Tuzlanski kanton oštećen za 130 miliona konvertibilnih maraka

“Razumijem da je 2006. godine postojala intencija da se pomogne KS-u kao administrativnom dijelu BiH, da se na neki način brže razvije, ali nije dobro rješenje način na koji je to definisano jer nigdje nije objašnjeno šta je to što bi cijela Federacija trebala da finansira kada je u pitanju grad Sarajevo. U ciframa to znači da u zadnjih 10-ak godina da je Tuzlanski kanton u javnim prihodima od indirektnih prihoda po osnovu provedbe ovog Zakona i ove formule gdje je koeficijent za KS 2 otprilike dobio manje oko 300 miliona KM, što bi da je u ovih 10 godina bio prihod TK-a ne bi imao akumulirani deficit od nekih 130 miliona. Isto to važi i za Zenica, za USK, HNK, SBK i otprilike se to kreće od nekih stotinjak do 140 miliona na godišnjem nivou. Usvojeni budžeti za 2021. godinu u TK i KS, imajući u vidu da prema popisu stanovništva TK ima 50.000 stanovnika više, nešto malo više učenika u osnovnim i srednjim školama i gotovo duplo veću površinu, ali je projicirani prihod od indirektnih poreza u TK 202 miliona, a u KS 441 milion.”

Zildžić kaže da je u pitanju skraćeni postupak i da ovo nije prvo pokretanje ovakve Inicijative.

Kada je riječ o posljednjim političkim previranjima, promjeni vlada, koalicijama u Tuzlanskom kantonu ističe da je to jedna velika nelogičnost i nekonzistentnost u onome što se govorili prije izbora, poslije izbora i nakon što neko poželi da postane vlast.

“Ono što me na neki način vrijeđa je da nova vlast nije željela čekati poslovničke procedure da bi smijenila vladu već su bili spremni da ucjenjuju Vladu koju ne mogu smijeniti da neće usvojiti budžet i mislim da takva Vlada ne može donijeto dobro građanima Tuzlanskog kantona. to je skup stranaka koje ideološki uopšte ne stoje na istoj ravnini.”

federalna.ba