Inicijativu za zajednički izborni nastup su nazvali "Koordinacija političkih subjekata za zajednički nastup na Općim izborima 2022. godine u entitetu Republika Srpska".

Na sastanku, kojeg je danas sazvala Stranka demokratske akcije (SDA), doneseni su sljedeći zaključci:

 • "Jačanje bosanskohercegovačkog identiteta u Republici Srpskoj;
 • Usaglašen nastup subjekata okupljenih oko Koordinacije ili Pokreta u bosanskohercegovačkoj administrativnoj jedinici Republika Srpska na Općim izborima 2022. u svrhu ostvarenja izbornog rezultata koji će garantovati relevantnost i značajnu zastupljenost političkih snaga koje aktivno zagovaraju i promiču integrativne procese u Bosni Hercegovini;
 • Ostvarivanjem planiranog izbornog rezultata, stranke okupljene oko Koordinacije ili Pokreta se obavezuju raditi na stabilizaciji državnih institucija, jačanju pravne države i suvereniteta, te omogućavanju jednakopravnosti svih građana, neovisno o njihovim identitetskim odrednicama ili uvjerenjima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • Povećanje učinkovitosti političkog sistema Bosne i Hercegovine u interesu zaštite prava i sloboda svih građana kroz onemogućavanje institucionalnih blokada i sistemskog generiranja kriza koje se predstavljaju kao primjeri navodne nemogućnosti funkcioniranja države;
 • Trajno postavljanje bh. bloka kao faktora političke odluke u Republici Srpskoj;
 • Kreiranje institucionalnog okvira i opće društvene i političke klime koja doprinosi razvoju međusobnog povjerenja, uvažavanja i saradnje građana Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine na svim razinama organizovanja, te odlučno smanjivanje utjecaja politika koje djeluju protivno Ustavu Bosne i Hercegovine;
 • Ubrzano ispunjavanje uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u savezu i Evropskoj uniji, što doprinosi unapređenju ukupnih ekonomskih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini;
 • Kontinuirano djelovanje u cilju zaštite građana Bosne i Hercegovine koji su se vratili u svoja prijeratna mjesta življenja u ovom entitetu;
 • Saradnja političkih subjekata koji čine Koordinaciju ili Pokret ne podrazumijeva političku saradnju ili koaliciju okupljenih stranaka u aktuelnom trenutku ili na Općim izborima 2022. godine na bilo kojoj drugoj razini, osim na području bh. administrativne jedinice Republika Srpska, i to po postignutom konačnom dogovoru o izbornom nastupu;
 • Subjekti koji čine Koordinaciju ili Pokret su saglasni da razilaženja u političkim i idejnim opredjeljenjima, međusobna kritika ili međustranački ili personalni odnosi i eventualna suprotstavljenost stranaka po aktuelnim političkim pitanjima neće utjecati na djelovanje i realizaciju ciljeva Koordinacije ili Pokreta;
 • Subjekti okupljeni oko Koordinacije ili Pokreta su opredijeljeni za širenje kapaciteta i potencijala Koordinacije ili Pokreta kao javnog projekta svih političkih subjekata, organizacija i pojedinaca koji su spremni raditi na realizaciji ciljeva Koordinacije ili Pokreta;
 • Po zaprimanju eventualnih prijedloga učesnica Koordinacije ili Pokreta, pozivi za sljedeći sastanak će biti upućeni i drugim subjektima, organizacijama i pojedincima ako iskažu svoju opredijeljenost da doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva i imaju stranačku infrastrukturu na području bh. administrativne jedinice Republika Srpska;
 • Koordinacija ili Pokreta će sastanke do septembra ove godine održavati najmanje jednom mjesečno, a od navedenog mjeseca najmanje dva puta mjesečno, sa ciljem postizanja konačnog dogovora i principa nastupa na Općim izborima 2022. godine u ovom entitetu;
 • Najkasnije od početka sljedeće godine, vođenje razgovora će preuzeti organizacije članica Koordinacije ili Pokreta na području Republike Srpske, koje će imati zadatak da finaliziraju dogovor i predlože cjelovite liste kandidata za sve pozicije u zakonodavnoj vlasti na koje građani ovog dijela Bosne i Hercegovine imaju priliku birati svoje predstavnike;
 • Sve članice Koordinacije ili Pokreta su saglasne da liste kandidata trebaju odražavati pluralni karakter Bosne i Hercegovine i oslikavati raznovrsnost bh. društva u smislu spolnog, konfesionalnog, idejnog, etničkog i političkog opredjeljenja građana".

Podsjećamo, Socijaldemokratska partija (SDP) je predložila da probosanske stranke, tj. one koje imaju sjedište u Sarajevu pokušaju dogovoriti zajednički nastup u ovom entitetu. Nakon toga je prvi sastanak predstavnika ovih stranaka bio sredinom maja ove godine.