1. Predsjedništvo SDA poziva Vladu FBiH na hitno poduzimanje mjera s ciljem ublažavanja posljedica inflacije kroz pooštravanje kaznene politike za zloupotrebe pri formiranju cijena, koja uključuje i zatvaranje prodajnih objekata koji krše propise, nastavak pružanja jednokratne pomoći stanovništvu, te povećanje iznosa namijenjenog subvencioniranju poljoprivrednih proizvođača sa trenutnih 107 miliona KM na godišnjem nivou na 200 miliona KM, koji bi se usmjerili na proizvodnju žitarica, uljarica i mlijeka.

2. Predsjedništvo SDA poziva Vladu FBiH da posredstvom Federalne uprave civilne zaštite iskoristi sve raspoložive resurse u zaštiti ljudi i imovine na područjima zahvaćenim poplavama u Unsko-sanskom kantonu.

Predsjedništvo SDA traži od Vlade FBiH da zaduži agencije za slivna područja Save i Neretve da u planovima za narednu godinu predvide sredstva namijenjena za izradu novih hidroloških studija s ciljem kreiranja strateškog plana za odbranu od poplava i potrebne infrastrukture za upravljanje i zaštitu plavnih područja (izgradnja obaloutvrda i prostora za preusmjeravanje viška voda).

3. Predsjedništvo SDA pozdravlja najavu dodjele kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Sve političke aktere u Bosni i Hercegovini pozivamo da naredni mandat u potpunosti posvete usvajanju zakona i odluka koje će, uz proces integracije u NATO, ubrzati evropski put naše zemlje, ojačati institucije, osigurati vladavinu prava, doprinijeti efikasnijoj borbi protiv kriminala i korupcije,  osigurati energetsku stabilnost i bolje uvjete života u Bosni i Hercegovini.

4. Predsjedništvo SDA konstatuje da je SDA ostvarila većinu postavljenih izbornih ciljeva i sa osvojenim brojem glasova se potvrdila kao pobjednička i najjača politička stranka u Bosni i Hercegovini. S obzirom na broj mandata koje je osvojila, bez SDA nije moguće uspostaviti stabilne parlamentarne većine niti tijela izvršne vlasti na nivou BiH, Federacije BiH i u većini kantona.

5. Predsjedništvo SDA smatra da formiranje snažnog probosanskog bloka nema alternativu.

Smatramo da formiranje široke probosanske koalicije treba biti nulti prioritet političkog djelovanja svih subjekata koji sebe smatraju državotvornim. Vrijeme i okolnosti u našoj državi, regionu i svijetu, zahtjevaju od svih odgovornih političkih struktura da partikularne stranačke interese, međusobne ideološke razlike, te lične nesuglasice i ambicije, u potpunosti potisnu u drugi plan i posvete se stabilizaciji prilika u interesu države Bosne i Hercegovine. Svaki drugačiji pristup ne samo da je neodgovoran prema Bosni i Hercegovini, već direktno otvara prostor političkim snagama koje su suprostavljene interesima države i njenih građana.

6. Predsjedništvo SDA posebno naglašava činjenicu da su probosanske stranke koje su zastupljene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dobile povjerenje od skoro 700.000 glasača. Izabrani zastupnici tih stranaka čine 60 posto Zastupničkog doma PSBiH, odnosno imaju 25 od ukupno 42 zastupnika.

Na nivou entiteta Federacija BiH procentualno učešće probosanskih snaga u Zastupničkom domu još je izraženije. Od ukupno 98 izabranih zastupnika, 78 mandata pripada probosanskim strankama. Koalicija SNSD-HDZ želi utjecaj dominantnog probosanskog bloka sa 60 posto reducirati na 33 posto u državi u tzv. „bošnjačku kvotu“. Razjedinjenost probosanskog bloka pogoduje takvim planovima, što direktno ugrožava interese države Bosne i Hercegovine i posebno bošnjačkog naroda.

7. Predsjedništvo SDA od stranaka tzv. „Osmorke“, koje su prije okončanja izbornog procesa otpočele pregovore o formiranju vlasti, traži da javnosti, umjesto brojnih „spinova“ i uopćenih formulacija, jasno i precizno predoče šta su sve prihvatile i kakve ustupke, uz četvrtog delegata SNSD-u, obećale SNSD-u i HDZ-u u pogledu izmjena Ustava i Izbornog zakona, NATO puta BiH, projekata gasifikacije kojima se jača ruski utjecaj, izgradnje srbijanske hidroelektrane Buk Bijela na Drini, izgradnje srbijansko-ruskog aerodroma Trebinje, navodnih reformi Javnog RTV servisa i Obavještajno-sigurnosne agencije, Centralne izborne komisije, kao i niza drugih pitanja koja su opravdano izazvala zabrinutost među građanima Bosne i Hercegovine.

8. Predsjedništvo SDA zadužuje sve zastupnike i zvaničnike SDA, da kroz djelovanje u parlamentima i u javnosti, bez obzira na eventualne pritiske koji mogu uslijediti, iskoriste sve raspoložive mehanizme da se suprotstave i zaustave procese i projekte koji su štetni za interese države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda.

9. Predsjedništvo SDA očekuje brzo konstituiranje Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, kako bi se u što kraćem roku otpočelo sa formiranjem Vlade FBiH. S obzirom na to da kao pobjednička stranka ima većinu u Klubu Bošnjaka, SDA će jedina biti u prilici da predloži kandidata za predsjednika/potpredsjednika FBiH iz reda bošnjačkog naroda. SDA neće blokirati proces uspostave izvršne vlasti u Federaciji, već će isključivo insistirati da se poštuju Ustav, Izborni zakon, procedure i volja birača. Blokadu uspostave izvršne vlasti u Federaciji mogu proizvesti jedino oni koji vlast žele formirati pravnim i političkim nasiljem, ne poštujući volju Kluba Bošnjaka u Domu naroda PFBiH. Upozoravamo da bi pokušaj formiranja vlasti mimo volje većine u Klubu Bošnjaka bio opasan presedan, sa dalekosežnim posljedicama.

10. Predsjedništvo SDA od dijela međunarodnih aktera u BiH koji učestvuju u postizbornom inženjeringu traži da prestanu sa direktnim neprincipijelnim miješanjem u proces formiranja vlasti. Bosni i Hercegovini ništa dobroga ne može donijeti pristup u kojem se izlazi u susret strankama koje su u proteklom mandatu blokirale implementaciju izbora i uspostavu Vlade FBiH, kao i strankama u entitetu RS koje su pod direktnim ruskim utjecajem i koje konstantno prijete secesijom i nasrću na ustavni poredak BiH, dok se istovremeno pokušava dominantne bošnjačke stranke, koje su pobijedile na izborima, ukloniti iz vlasti, te razjediniti probosanski blok. Takav pristup će neumitno ojačati antidržavne politike, te otvoriti dodatni prostor za maligne utjecaje iz regije i Rusije. Zbog toga je začuđujuće da dio naših zapadnih partnera, kršeći vlastite principe, zanemarujući prioritete iz Milješnja Evropske komisije, presude Evropskog suda za ljudska prava i brojne rezolucije koje su usvojili palamenti naših zapadnih partnera, učestvuje u procesima koji su protivni proklamovanim ciljevima njihovih zemalja i Evropske unije.

11. Predsjedništvo SDA će nakon detaljne analize izbornih rezultata usvojiti kriterije na osnovu kojih će poduzeti potrebne korake s ciljem poboljšanja stanja u pojedinim općinskim/gradskim organizacijama.