1.       Pozdravljamo jedinstveni nastup i duh saradnje u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao usvajanjem inicijative za ubrzanje evropskog puta  i uspostavljanjem ad hoc Političke radne grupe.

2.       Pozdravljamo usvajanje Antikorona zakona i Rebalansa budžeta Federacije BiH, kojima će biti omogućeno ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije na području Federacije.

3.       SDA je spremna podržati imenovanje novog ministra za ljudska prava i izbjeglice u skladu sa principima  ranijeg koalicionog dogovora, nakon čega je potrebno krenuti i u izbor rukovodilaca preostalih državnih institucija i agencija.

4.       Pozivamo Vijeće ministara, sa fokusom na Ministarstvo finansija BiH, da hitno privede kraju izradu i usvajanje Budžeta Bosne i Hercegovine.   

5.       Pozivamo Vijeće ministara BiH da,  u saradnji sa epidemiološkim službama i entitetskim kriznim štabovima, izvrši zdravstveno-sigurnosnu procjenu na temelju koje bi Centralna izborna komisija BiH  poduzela  pripreme za početak izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.  

6.       Podržavamo pokretanje istražnih radnji, te očekujemo ubrzano provođenje istrage s ciljem provjeravanja zakonitosti nabavke respiratora za potrebe zdravstvenog sistema Federacije BiH, uzimajući u obzir čitav niz opravdano iskazanih sumnji u vezi sa ovom nabavkom.

7.Podržavamo odluku Vlade  Federacije BiH da se preispitaju i učine dostupnim javnosti  nabavke koje su vršile federalne institucije za vrijeme pandemije.  Očekujemo da to isto učine i svi drugi   nivoi vlasti u BiH.