Odluku je inicirao premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 29. maja ove godine. Na ovaj način pomaže se domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki i, kako je to Novalić naglasio, podstiče domaća privreda i osigurava značajna pomoć u spašavanju velikog broja radnih mjesta, te osigurava spašavanje i održavanje privrede u Bosni i Hercegovini.

Također, na ovaj način se ublažavaju neželjene posljedice za domaću privredu i motiviraju domaći ponuđači da svoje robe, usluge i radove nude na tržištu ohrabreni činjenicom da u ovim vremenima imaju povlašten status. Prema odluci, prilikom obračuna cijena ponuda, ugovorno tijelo je obavezno umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30 posto u postupcima javnih nabavki u narednih godinu.

Ovu značajnu mjeru za domaću privredu prethodno su usaglasili predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijer FBiH i predsjednik Vlade RS-a. Odluka je donesena iako je Agencija za javne nabavke BiH ranije imala stav da "nema osnova za postupanje po podnesenoj inicijativi", saopćeno je iz Ureda premijera FBiH.

FAKTOR