Danas se prisjećamo masakra na tuzlanskoj Kapiji, jednog od najvećih zločina tokom agresije na našu zemlju, obzirom da su među stradalim isključivo bila djeca. Čovjek koji je počinio ovaj zločin je trenutno na slobodi, u Srbiji, iako je osuđen na 20 godina zatvora u našoj zemlji. On je jedan od mnogih nažalost, koji su počinili najgora zlodjela a koji nisu odslužili kaznu. Danas smo o tome u emisiji Iza naslova, razovarali sa prof. dr. Nezirom Pivićem, zamjenikom ministra pravde BiH.

- Moram reći da je ovo najlošija poruka koju možemo imati da osoba koja je pravosnažno osuđena od pravosuđa BiH se nalazi na slobodi. Srbija tu pokazuje licemjeran odnos ne samo u tom predmetu nego i mnogim drugim predmetima, kada govorimo i o primjeni tzv. univerzalne jurisdikcije i kako to oni vrše na jedan način koji nigdje nije primjeren u svijetu i koji je suprotan međunarodnim principima i načelima. Novak Đukić se nalazi u Srbiji od 2014. godine, iskoristio je priliku da se nađe na slobodi i nalazi se u zaštiti Republike Srbije, iz razloga što već od tog perioda trebao bi da bude izveden pred sud i da se prizna kazna. Podnosili smo zahtjeve, Ministarstvo pravde je reagovalo, međutim svaki put obrazloženje bude da se nalazi u hospitalizaciji da ne može da prati suđenje. Na taj način Srbija pokazuje da ne želi jednu fer saradnju i jedan transparentan odnos u saradnji u smisli saradnje u borbi protiv kriminala posebno procesuiranju ratnih zločina. Mi imamo sporazume, ti sporazumi se izigravaju, po samom svom slovu su korektni i trebali bi da dovedu do toga da ni jedno lice bez obzira na dvojno državljanstvo ne može naći utočište ni u jednoj zemlji. Nažalost imamo pored nefer odnosa imamo u BiH određena lica i institucije koje se ponašaju kao filijale susjednim državama. Vrlo često pomažu u takvim postupcima. Nadam se da će licemjerni odnos Srbije prestati i da će pokazati iskrenu saradnju. Današnja poruka da se to lice naazi na slobodi, a koje je pravosnažno presuđeno je zaista sramotna, istakao je Pivić.

Glavne kočnice za izručivanje na izgled nema.

- Prije svega sporazumi su potpisani da ne bi došlo do takve situacije, da se ne zloupotrebljava dvojno državljanstvo ali nažalost oni koji sprovode sporazume omogućavaju da takvi sporazumi ne budu primjenjeni odnosno da se to lice koje treba da bude izručeno odnosno da se preuzme izvršenje kazne na jedan licemjeran način štiti. Imamo sporazume i sa Hrvatskom i Srbijom međutim oni u pojedinačnim slučajevima govore da se oni ne primjenjuju, uvijek je to na štetu BiH. Imamo slučajeve sutkinje Lejle koja se nalazi u Republici Hrvatskoj. Zaista to mora prestati i moramo se pozabaviti tim pitanjem da i jedna i druga zemlja ne budu kočničari i da tu preovladava načelo međunarodnih saradnji i solidarnosti u borbi protiv kriminaliteta, govori Pivić.

A da li možemo da tužimo Srbiju zbog sakrivanja presuđenog ratnog zločinca?

- Mi naravno bi imali mnogo mehanizama koje bi mogli koristiti da je i jedan domaćinski odnos predstavnika  vlasti u BiH jedan istinski odnos. Međutim mi imamo situaciju da  kada bi krenuli donijeti određenu odluku da nasupate pred nekim međunarodnim sudovima morate imati odluku Predsjedništva bih, a to je faktički nemoguće da se donese i vrlo često se takve okolnosti  koriste da se ide u zloupotrebu i zaštitu određenih lica koja na nikakav način ne bi trebale imati zaštitu. kakva je to poruka kojom se štite osobe koje su presuđene, osmunjičene odnosno optužene za određena krivična djela kome takva politika doprinosi, kome će donijeti nekog dobra, ne vidim razlog, smatra Pivić.

Kompletan razgovor sa  zamjenikom ministra pravde BiH, pogledajte u videu.

 

O KANAL