Stranka demokratske akcije (SDA) još od osnivanja poziva na formiranje jedinstvenog patriotskog bloka koji bi za cilj imao zaštitu države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

S tim u vezi, pozdravljamo prijedlog potpredsjednika SDP-a Denisa Bećirovića o formiranju pokreta za zaštitu države Bosne i Hercegovine, u kojem bi bile i vladajuće i opozicione stranke, što je u potpunosti na tragu inicijativa i državničke politike SDA.

SDA je i nakon Općih izbora 2018. godine pozvala sve probosanske stranke na formiranje širokog patriotskog bloka na državnom nivou. Taj je prijedlog, nažalost, odbio SDP. Nadamo se da prijedlog Denisa Bećirovića predstavlja zaokret u politici te stranke i spremnost da se interesi države Bosne i Hercegovine stave ispred interesa stranaka i pojedinaca.

Pozivamo još jednom sve političke snage, uključujući i one sa srpskim i hrvatskim predznakom, kojima je u interesu očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, jačanje njenih institucija i ekonomije, te dalji napredak u integracijskim procesima, na formiranje širokog bosanskohercegovačkog fronta.

Taj mirotvorni i stabilizirajući front bi bio najbolji odgovor na retrogradne avanturističke politike koje ugrožavaju stabilnost i mir u zemlji, te koče sve pozitivne procese.