Raspisivanjem konkursa kojim kršeći zakon žele imenovati Upravni odbor Federalne televizije, Trojka i HDZ pokušavaju pravnim nasiljem staviti pod kontrolu televiziju koja je dio javnog servisa Bosne i Hercegovine.

Po poznatoj SDP-ovoj mantri - „nije po zakonu, ali nama se žuri“, aktuelna vlast želi instalirati svoje poslušnike u upravljačku i uredničku strukturu FTV-a. 

Slično su učinili i u ranijem periodu u kojem su bili vlast, kada su upravljačku i uredničku strukturu FTV-činili mahom SDP-ovi kadrovi. Istina je da se ta struktura nije u značajnijoj mjeri mijenjala posljednjih godina, pa najmanje pravo na nezadovoljstvo radom i uredničkom politikom ove medijske kuće ima SDP. 

Međutim, očigledno je da je potrebno zadovoljiti i apetite NIP-a i Naše stranke, a naročito HDZ-a, pa je stoga mimo zakona raspisan konkurs za izbor četiri člana Upravnog odbora. Na taj način se krši  zakonska odredba o imenovanju po jednog člana Upravnog odbora svake godine.

Udar na FTV već ranije je najavio predsjednik NIP-a Elemedin Konaković, zaprijetivši da će stanje i problemi finansiranja javnih medijskih servisa, FTV-a i BHRT-a, biti riješeni tek kada budu instalirani kadrovi „koji rade onako kako politike Trojke od njih traže“.

SDA ima mnogo razloga da bude nezadovoljna uređivačkim politikama brojnih medija, ali ostaje čvrsto opredijeljena za princip da javni medijski servisi moraju biti u službi građana koji ih i finansiraju, a ne u službi vlasti ili bilo koje političke stranke.

Stoga će se SDA pravnim sredstvima, apelacijom ovlaštenog predlagača prema Ustavnom sudu FBiH, suprotstaviti namjerama Trojke i HDZ-a da  stave pod kontrolu FTV.