Pravosnažna presuda Vrhovnog suda entiteta RS, kojom je naloženo uvođenje Bosanskog jezika i ostatka nacionalne grupe predmeta u nastavu škole u Vrbanjcima u općini Kotor-Varoš, predstavlja značajan i ohrabrujući korak kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava garantovanih Ustavom u entitetu RS.

Ovom presudom utvrđeno je da su vlasti entiteta RS, zabranjujući imenovanje i izučavanje bosanskog jezika, vršile diskriminaciju djece u Vrbanjcima, što već decenijama čine i u svim drugim školama u kojima su uspostavile navedenu zabranu.

Obaveza Ministarstva obrazovanja RS je da, bez ikakvog odlaganja, implementira ovu presudu u Vrbanjcima, te da i u svim drugim školama, na području cijelog entiteta, ukine diskriminatornu praksu nedvosmisleno utvrđenu ovom sudskom presudom.