SDA je protiv imenovanja specijalnog izaslanika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, a naročito je protiv toga da se kroz tu funkciju na bilo koji način naša zemlja povezuje sa rješavanjem odnosa na relaciji Srbija – Kosovo.

Bosna i Hercegovina ima svoj zaseban evropski put i on ne zavisi od rješavanja odnosa u regiji s kojima naša država nema nikakvu direktnu vezu.

Bh. institucije uspješno sarađaju sa institucijama EU i Delegacijom EU u Sarajevu. Ta saradnja je dovoljan okvir koji, uz ubrzano provođenje reformi i ispunjavanje uvjeta iz Mišljenja Evropske komisije, omogućava Bosni i Hercegovini da ubrza svoj evropski put.