Predsjednik Bakir Izetbegović održao je sastanak sa premijerom FBiH Fadilom Novalićem i načelnicima općina iz SDA na kojem je razgovarano o koordinaciji u radu Vlade FBiH sa gradskim i općinskim nivoima vlasti na ublažavanju posljedica rasta cijena.
 
Premijer Novalić prezentirao je dosadašnje aktivnosti Vlade FBiH i efekte koje će imati mjere koje su već poduzete, kao i one koje se planiraju donijeti.
 
Zajednički je ocijenjeno da sve aktivnosti moraju biti usmjerene na pomoć socijalno najosjetjivijim kategorijama, penzionerima, ratnim vojnim invalidima i drugim boračkim kategorijama, učenicima, civilnim invalidima... 
 
Konstatovano je da su prihodi u budžetima na svim nivoima povećani, da novca ima i da on kroz sistemski osmišljene programe pomoći i subvencija mora biti upotrijebljen za pomoć građanima sa najnižim primanjima. U svemu će biti veoma bitna uloga centara za socijalni rad i lokalnih zajednica.

 

Razgovarano je i o poreskoj politici i izmjenama zakona koji bi smanjili opterećenje poslodavcima i istovremeno omogućili povećanje najniže plaće. Zaključeno je da će SDA nastaviti instistirati da se paket poreskih zakona hitno usvoji u Parlamentu FBiH.