Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović primio je u nastupnu posjetu šeficu Misije OSCE-a u BIH ambasadoricu Kathleen Kavalec.

Ambasadorica Kavalec je istakla značaj Misije OSCE-a u BiH te podršku različitim reformskim procesima. Sagovornici su posebnu pažnju posvetili poboljšanju internih procedura i funkiconiranja Predstavničkog doma, participativnoj izradi, razumijevanju i promociji reformskih zakona i regulative, te uspostavljanju ureda koji će kreirati snažniju saradnju s akcentom na evropske integracije.

Predsjedajući Zaimović izrazio je zahvalnost OSCE-u na dosadašnjoj podršci i pomoći u okviru realizacije projekata i konferencija, kao i bezbroj drugih aktivnosti kojima je cilj jačanje kapaciteta parlamentarski i parlamentaraca. Pozdravio je napore i izrazio interes za nastavak saradnje sa OSCE-om u okviru potpisivanja prijedloga Memoranduma o razumijevanju između Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i OSCE-a.

Memorandum o razumijevanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i OSCE-a ima za cilj prvenstveno unapređenje rada Doma, snažniju saradnju i dijalog sa parlamentima u BiH, regiji i šire, te poboljšanje zakonodavnih procesa.