Pratimo uživo rezultate za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda

22.00 – Na osnovu 355.396 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 144.860 osvojenih glasova, odnosno 40,8 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 118.787 glasova, odnosno 33,4 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 42.275 glasova, odnosno 11.9 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je 28.989 birača, za Senada Šepića 16.808, a za Amera Jerlagića 3.677 birača. Do sada je prebrojano 58,28posto od ukupnog broja glasova.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 128.347 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 38.216 glasova. Diana Zelenika je prikupila 6.096 glasova, a Boriša Falatar 7.133 glasova.

21.52 – Na osnovu 334.515 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 137.218 osvojenih glasova, odnosno 41,0 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 111.178 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 39.917 glasova, odnosno 11.9 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je 27.062 birača, za Senada Šepića 15.665, a za Amera Jerlagića 3.475 birača. Do sada je prebrojano 54,73 posto od ukupnog broja glasova.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 119.588 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 36.151 glasova. Diana Zelenika je prikupila 5.691 glasova, a Boriša Falatar 6.594 glasova.

21.40 – Na osnovu 300.216 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 123.656 osvojenih glasova, odnosno 41,2 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 99.707 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 36.369 glasova, odnosno 12,1 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 23.996 birača, za Senada Šepića 13.342, a za Amera Jerlagića 3.146birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 106.264 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 33.066 glasova. Diana Zelenika je prikupila 5.209 glasova, a Boriša Falatar 5.898 glasova.

21.33 – Na osnovu 279.866 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 116.114 osvojenih glasova, odnosno 41,5 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 93.047 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 33.627 glasova, odnosno 12,0 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 22.121 birača, za Senada Šepića 11.981, a za Amera Jerlagića 2.976 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 98.755 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 31.828 glasova. Diana Zelenika je prikupila 5.019 glasova, a Boriša Falatar 5.384 glasova.


21.27 –
 Na osnovu 248.817 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 102.703 osvojenih glasova, odnosno 41,3 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 82.529 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 30.227 glasova, odnosno 12,1 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 19.789 birača, za Senada Šepića 10.849, a za Amera Jerlagića 2.720 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 87.113 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 29.522 glasova. Diana Zelenika je prikupila 5.008 glasova, a Boriša Falatar 4.765 glasova.


21.20 –
 Na osnovu 221.210 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 92.228 osvojenih glasova, odnosno 41,7 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 72.837 glasova, odnosno 32,9 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 26.824 glasova, odnosno 12,1 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 17.509 birača, za Senada Šepića 9.414, a za Amera Jerlagića 2.398 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 76.962 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 25.712 glasova. Diana Zelenika je prikupila 4.221glasova, a Boriša Falatar 4.354 glasova.

21:13 – Na osnovu 199.185 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 83.448 osvojenih glasova, odnosno 41,9 posto od ukupnog broja prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 65.298 glasova, odnosno 33,8 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 24.062 glasova, odnosno 12,1 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 15.833 birača, za Senada Šepića 8.373, a za Amera Jerlagića 2.171 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 69.204 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 22.208 glasova. Diana Zelenika je prikupila 3.961 glasova, a Boriša Falatar 3.713 glasova.


21.05 –
 Na osnovu 169.547 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 70.951 osvojenih glasova, odnosno 41,8 posto prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 56.313 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 20.256 glasova, odnosno 11,9 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 13.297 birača, za Senada Šepića 6.826, a za Amera Jerlagića 1.904 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 58.238 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 20.427 glasova. Diana Zelenika je prikupila 3.266 glasova, a Boriša Falatar 3.214glasova. Međutim, treba uzeti u obzir da u ovu brojku nisu uvršteni glasovi iz Zapadnohercegovačkog, Livanjskog i Posavskog kantona.


21:00 –
 Na osnovu 151.931 do sada prebrojanih glasova za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kandidat SDA Šefik Džaferović je u vodstvu sa 63.935 osvojenih glasova, odnosno 42,1 posto prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 50.497 glasova, odnosno 33,2 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 18.046 glasova, odnosno 11,9 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 11.638 birača, za Senada Šepića 6.108, a za Amera Jerlagića 1.707birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 42.515 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 16.396 glasova. Diana Zelenika je prikupila 3.119 glasova, a Boriša Falatar 2.868 glasova. Međutim, treba uzeti u obzir da u ovu brojku nisu uvršteni glasovi iz Zapadnohercegovačkog, Livanjskog i Posavskog kantona.


20.55 –
 Na osnovu 128.922 do sada prebrojenih glasova, za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda vodi kandidat SDA Šefik Džaferović sa 55.303 osvojenih glasova, odnosno 42,9 posto prebrojanih glasova.

Na drugom mjestu je kandidat SDP-a Denis Bećirović, koji je do sada sakupio 42.727 glasova, odnosno 33,1 posto osvojenih glasova, dok je Fahrudin Radončić dobio 15.152 glasova, odnosno 11,8 posto od ukupnog broja do sada prebrojanih glasova.

Za Mirsada Hadžikadića je glasalo 9.391 birača, za Senada Šepića 4.841, a za Amera Jerlagića 1.508 birača.

U utrci za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda vodi Željko Komšić sa 42.515 osvojenih glasova, dok je Dragan Čović prikupio 16.396 glasova. Međutim, treba uzeti u obzir da u ovu brojku nisu uvršteni glasovi iz Zapadnohercegovačkog, Livanjskog i Posavskog kantona.