Stranka demokratske akcije pozdravlja odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora, čime je Bosna i Hercegovina napravila novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
 
Ulazak u novu fazu evropskih integracija ujedno donosi obavezu institucijama Bosne i Hercegovine da konkretnije, intenzivnije i predanije rade na ispunjavanju preostalih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, te na usklađivanju bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa evropskom pravnom stečevinom. 
 
Iz izjava zvaničnika iz Evropske unije potpuno je jasno da je današnje “zeleno svjetlo” za Bosnu i Hercegovinu posljedica geopolitičkih okolnosti, te da dalji napredak na evropskom putu mora biti zasnovan na konkretnim rezultatima.

 

SDA će kao i do sada poduzimati sve što je neophodno na iniciranju, kreiranju i usvajanju potrebnih zakonskih rješenja i odluka koje su usklađene sa evropskim standardima i koje će značiti dalji progres na putu ka konačnom članstvu u Evropskoj uniji.