Specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Matthew Palmer razgovarao je danas sa ključnim domaćim zvaničnicima.

Između ostalih, obavio je telefonski razgovor i sa predsjedavajućim Doma naroda Parlamenta BiH Bakirom Izetbegovićem.

Palmer je pozvao Izetbegovića da iskaže podršku SAD postepenoj, značajnoj izmjeni izbornog sistema, koja mora uključivati djelimičnu izmjenu Ustava da bi se implementirala presuda Evropskog suda za ljudska prava, te izmjenama izbornog zakona neophodnim za integritet izbornog procesa i implementaciju presuda Ustavnog suda.

Palmer je naglasio da je ovo vrijeme za akciju na evropskom putu, a ozbiljni politički pregovori moraju biti nadograđeni hitnim ustpostavljenjem IWAG-a za učešiće šireg broja faktora.

IWAG, odnosno Međuagencijska radna grupa, prati standarde OSCE-a i ODIHR-a za okupljanje bh. lidera, institucija i drugih faktora s ciljem da se dogovori i Parlamentu BiH predloži izborna reforma koja je potrebna za napredak na putu integracija u EU i integritet izbora.

OSLOBOĐENJE