Vijesti / Novosti

Otvoren forum "Održive povratničke zajednice u entitetu RS - izazovi i perspektive"

U Doboju, u Bosni i Hercegovini, danas je otvoren forum pod nazivom "Održive povratničke zajednice u entitetu Republika Srpska (RS) - izazovi i perspektive" u organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Objavljeno: 28.12.2021. u 17:40

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, pojasnio je da je u pitanju godišnji forum na kome predstavljaju program rada iz proteklog perioda i planove za narednu godinu onima koji na neki način predstavljaju povratničku zajednicu na području entiteta RS. U ovom slučaju su to izabrani odbornici u skupštinama općina i gradova RS-a, izabrani narodni zastupnici, delegati i aktivisti u nevladinim organizacijama, politički predstavnici.

- Kroz prijedloge i sugestije mi koristimo zaključke kako bi početkom naredne godine pri usvajanju programa Vlade Federacije BiH za podršku procesu povratka uvažili mišljenje izabranih zvaničnika sa lokalnog nivoa - rekao je Ramić.

Dodao je da je za područje FBiH briga o raseljenim licima jednostavnija jer imaju adekvatnu saradnju sa načelnicima općina.

- Novina u ovogodišnjoj konferenciji jeste da ćemo više pažnje posvetiti saradnji sa dijasporom, institucionalnom povezivanju i nadam se da će tu, i mišljenja lokalnih predstavnika koji imaju značajnije kontakte i saradnju sa dijasporom, poslužiti da i mi kvalitetnije pripremimo svoje programe - kazao je Ramić.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je istakao da se rado odazvao da pruži podršku projektima koji će se odnositi na dalju podršku održivom povratku.

- Bh. društvo i građani u Bosni i Hercegovini su pogođeni različitim problemima, najranjiviji dio tog društva jesu povratnici, tako da je to jedan poseban segment društva kojem moramo posvetiti posebnu pažnju. Bez ostanka manjinskog u RS-u Bošnjaka i Hrvata, i Srba u FBiH, ustvari nema zanavljanja, obnove, integracije multietničke supstance BiH, tako da je ovaj najranjiviji dio bh. društva ustvari i šansa da se u velikoj mjeri zanovi i ono društvo kako ga se sjećamo prije rata - pojasnio je Izetbegović.

Naglasio je da su potrebne finansije.

- Potrebni su projekti koji se direktno odnose na zapošljavanje ljudi, potreban je nastavak izgradnje infrastrukture, projekti koji se odnose na sigurnost. Dakle, jedan multidisciplinaran pristup, ali mislim da je sve lakše kada se osiguraju potrebna sredstva. Tako da će naš poseban fokus biti na tome da se osiguraju sredstva za sljedeća dva mandata, za sljedećih osam godina - rekao je Izetbegović.

Na godišnjem forumu predstavljen je rad ministarstva u protekloj godini, kao i planovi za 2022, a planirano je održavanje tri panela na teme: "Izborni sistem – status i uključenost povratnika", "Saradnja sa iseljeništvom / dijasporom" i "Obrazovanje, mladi i pronatalitetna politika – održivost povratka".

Nakon prisustva konferenciji, predsjednik Izetbegović je održao sastanak sa predsjednicom Regionalnog odbora SDA Sjeverna Bosna Aminom Kavazović i predsjednicima općinskih odbora Stranke iz ove regije.