ODLUKA O OVJERI I POTVRĐIVANJU MANDATA DELEGATKINJAMA ZA 2. KONVENCIJU ORGANIZACIJE ŽENE SDA