Gra?ani općine Centar su najpozvaniji da govore o rezltatima rada načelnika, kaže Ajnadžić. Realizaciju projekata, kako kaže, ne smatra uspjehom već obavezom. U protekle nepune dvije godine otkako je na poziciji načelnika realizovano je više od 60 novih projekata, uz sve one koje u kontinuitetu Općina Centar provodi dugi niz godina. Sebe smatra pragmatičnom osobom koja uvijek teži ka rješenjima. Uvijek očekuje više i bolje i smatra da je to jedini ispravan način gledanja, koji u konačnici dovodi do odre?enih rezultata, ističe načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić u razgovoru za sdasa.ba.

  • Koji je najveći izazov koji ste prevazišli ili koji tek stoji pred Vama?

Pozicija načelnika sama po sebi je jako izazovna. Svakodnevno se u radu susrećemo sa problemima i izazovima, ali smatram da ih u dobroj mjeri uspješno prevazilazimo. Ne bih govorio o pojedinačnim slučajevima ili izazovima kako ste vi postavili pitanje.

U kojim segmentima smatrate da ste popravili kvalitet života u vašoj lokalnoj zajednici?

Lokalna zajednica prije svega ima odre?ene nadležnosti u kojima može i mora djelovati, ali vrlo često realizujemo projekte koji nisu u direktnoj ingerenciji lokalnih zajednica, ali koji su itekako u interesu naših gra?ana. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, Općina na godišnjem nivou izdvaja oko četiri miliona maraka. U posljednje dvije godine u općini Centar su izgra?ene ili se grade nove ulice, do kuća naših stanovnika koji nisu imali odgovarajući pristup. Istaknut ću saobraćajnicu u Ulici Maria Mikulića, zatim rekonstrukciju Ulice Armije RBiH, izgradnju novih saobraćajnica kod porodilišta na Jezeru, te u Ulici Nedžada Mušića. Dodamo li tome putne komunikacije za pješake gdje smo uklonili arhitektonske barijere za osobe u invalidskim kolicima, trgove, pješačke staze, biciklističku stazu, može se reći da ovoj oblasti posvećujemo značajnu pažnju, ali i izdvajamo prilična sredstva iz budžeta. Što se tiče vodosnabdijevanja u prošloj godini izgra?en je najmoderniji vodovodni sistem u našoj domovini. On se nalazi na Nahorevskim brdima gdje stanovništvo nikada nije imalo uredan sistem snabdijevanja vodom. Sada više od 300 kuća ima vodu, a sistem nastavljamo širiti. Samo ovaj projekat je koštao više od dva miliona maraka, a finansiran je isključivo sredstvima Općine Centar. Pored ovog, radimo niz projekata izgradnje, rekonstrukcije i obnove vodovodne i kanalizacione mreže poput onog u ulici Kemal-begova.

Projekti koje realizujemo u oblasti sporta su oni na koje sam možda i najviše ponosan. Naime, Općina Centar Sarajevo je obezbijedila svakom djetetu da tokom čitave godine potpuno besplatno trenira devet različitih sportova. Ovakvu praksu ne provodi nijedna lokalna zajednica u BiH. Dakle, roditelji nemaju nikakvih izdataka kada su u pitanju treneri, jer sve finansira Općina Centar. I ovo je direktna podrška sportu jer u okviru ovog projekta trenira više od hiljadu djece. Pored ovog projekta, ulažemo značajna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju sportskih igrališta, uložili smo velika sredstva u rekonstrukciju stadiona Asim Ferhatović Hase, a pomažemo i rad vrhunskih klubova i sportista.

U obrazovanju smo tako?er postigli značajan napredak. Osim što finansiramo obnovu i rekonstrukciju školskih objekata izdvajamo oko pola miliona maraka za stipendiranje učenika i studenata. Za prvačiće svake godine obezbje?ujemo školski pribor i ruksake, a od ove godine za njih kupujemo i udžbenike. Finansiramo i nadarene učenike i studente. Jedan od projekata koji dokazuje koliko brinemo o obrazovanju je i izgradnja objekta osnovne škole na Šipu. Realizacija ovog projekta će koštati oko deset miliona maraka, ali potrebe naših sugra?ana su pokazale da je projekat opravdan i mi smo krenuli u njegovu realizaciju. Tako?er, ne zanemarujemo ni predškolski odgoj gdje smo uložili značajna sredstva u obnovu i rekonstrukciju obdaništa, a koliko vodimo računa o našoj najmla?oj populaciji govori i podatak da smo krenuli u izgradnju obdaništa Razigrani dani .

Socijalni programi su u vrhu prioriteta Općine Centar, a za ovu oblast se izdvaja više od milion maraka godišnje. Općina Centar je prva u BiH koja je finansirala i vantjelesnu oplodnju, a pored toga snažno podupiremo natalitet gdje svaka porodilja iz Centra dobija finansijsku podršku bez obzira na materijalnu situaciju. Uskoro krećemo sa još jednim novim projektom a to je pomoć za žene oboljele od raka dojke.

  • Da li se saradnja sa drugim načelnicima u Kantonu i Vladom katona odrazila na poboljašanje kvaliteta života u Vašoj općini? Da li je danas Kanton Sarajevo bolje mjesto za život nego ranije?

Općina Centar je otvorena za saradnju sa svim lokalnim zajednicama i ostalim nivoima vlasti u BiH. Izuzetno smo zainteresovani i za prekograničnu saradnju gdje smo ostvarili jako dobre kontakte sa Gradom Zagrebom, lokalnim zajednicama iz Turske, Slovenije, Crne Gore Svaka saradnja može izroditi dobre projekte od kojih će koristi imati gra?ani i mi se tako prema tome i odnosimo. Naravno da su zajedničke aktivnosti donijele veliku korist, a one se mogu mjeriti projektima koje realizujemo ili koje smo realizovali. Tako smo u saradnji sa Gradom Sarajevom nastavili ure?enje korita Koševskog potoka. Sa Općinom Stari Grad smo zajednički otvorili Centar za zdravo starenje. Sa Vladom Kantona Sarajevo realizujemo značajne projekte, poput rekonstrukcije stadiona Asim Ferhatović Hase, obnovu kosog lifta na Ciglanama, izgradnju Austrijske kuće, obdaništa Razigrani dani, izgradnju objekta za smještaj interno raseljenih osoba Da li je općina Centar mjesto boljeg življenja neka kažu gra?ani.

  • Možete li podijeliti sa nama Vašu viziju razvoja općine u narednom periodu i navesti nam projekte koje namjeravate u budućnosti realizirati, a koji će značajno podići kvalitet života u Vašoj lokalnoj zajednici?

Posebnu pažnju ćemo posvetiti, izme?u ostalog, očuvanju životne okoline. Zbog toga smo započeli realizaciju niza projekata kako bi, prije svega, očuvali zelene površine, napravili nove, riješili probleme otpada, ali i dali još veći značaj energetskoj efikasnosti. Već sada realizujemo niz projekata iz oblasti energetske efikasnosti, a to ćemo raditi i u budućnosti još jačim intenzitetom. Ono na čemu ćemo posebno raditi je i razvoj turizma koji je posebna grana koja nam daje enormne mogućnosti. Općina Centar obiluje turističkim potencijalima koje ćemo u narednom periodu otključati i koji će biti motor razvoja ove lokalne zajednice. Navest ću samo neke od njih, a to su vodopad Skakavac, lokalitet Vranjača, te područje Nahoreva. Na ovim lokalitetima ćemo napraviti sadržaje zbog kojih će oni postali jako interesantni i našim gra?anima i turistima i koji će stvoriti novu vrijednost na području općine Centar.

 

Podrška natalitetu

Općina Centar je prva u BiH koja je finansirala i vantjelesnu oplodnju, a pored toga snažno podupiremo natalitet gdje svaka porodilja iz Centra dobija finansijsku podršku bez obzira na materijalnu situaciju. Uskoro krećemo sa još jednim novim projektom a to je pomoć za žene oboljele od raka dojke

Četiri miliona godišnje za infrastrukturu

Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, Općina na godišnjem nivou izdvaja oko četiri miliona maraka. U posljednje dvije godine u općini Centar su izgra?ene ili se grade nove ulice, do kuća naših stanovnika koji nisu imali odgovarajući pristup. Istaknut ću saobraćajnicu u Ulici Maria Mikulića, zatim rekonstrukciju Ulice Armije RBiH, izgradnju novih saobraćajnica kod porodilišta na Jezeru, te u Ulici Nedžada Mušića