Politički koraci, odnosi i kontakti koje, uz sav rad starijih generacija, ovi mladi ljudi, zainteresirani da se bore za sadašnjost i budućnost svoje države i njenih građana ostvaruju, su dodatne i važne stepenice usmjerene ka prosperitetnijoj i sigurnijoj budućnosti, neopterećene bilo kakvim prijašnjima teretima, a vrlo su važan prostor i veliki potencijal u dodatnoj izgradnji prijateljskih odnosa međunarodnih aktera prema Bosni i Hercegovini i kao takvi su vrijedni pažnje.

Posmatrači političke zbilje danas mogu sa pravom izvesti zaključak da se u društvenim i političkim procesima u ovom trenutku i postepeno obrazuju nova lica koja djeluju u političkim dešavanja i nastoje dati određene dodatne vrjednosti i doprinose. I u desnom i u lijevom spektru političkih stranaka i organizacija u Bosni i Hercegovini prisutne su mlađe snage zainteresovane za unapređenje stanja u društvu radom, vrijednostima i sistemom, kao i one mlade snage čija prevelika retorička i medijska populistička potencija najčešće završava poraznom impotencijom u praksi.

Postavlja se pitanje: kako razlikovati konstruktivne od destruktivnih političkih poteza i promišljanja mladih?

Osoba čiji politički rad teži ka kvalitetnom i timskom uspostavljanju sistema i reda i sveobuhvatnom dobru društva, poštenju i savjesnom obavljanju dužnosti pokreće teme koje su od općedruštvenog značaja za sve građane Bosne i Hercegovine i svakodnevni život, insistira na inicijativama koje će u kraćem ili dužem roku rezultirati konkretnom promjenom u stvarima koje su pogrešno postavljene, istrajava na ideji okupljanja političkog kapaciteta i kapitala svih snaga koje rade za dobrobit Bosne i Hercegovine. Također, postoje i one osobe iza čijeg političkog rada stoji razjedinjavanje i insistiranje na isključivoj „istini“ koju samo ti pojedinci „posjeduju“i isključivoj „pravednosti“ koju također posjeduju samo ti „pojedinci“, pokretanje tema koje su od partikularnog interesa političke kampanje i rada za mahalske budžete, insistiranje na besmislenim proglasima, rezolucijama i aktima bez značaja za državu i građane i bez suštinskog pokrića, a to rade samo zbogpotencijalnog političkog poena svog glasačkog tijela. Zajednički imenitelj političkom promišljanju političara druge grupe jest – populizam. Poznate su štete od populizma i u BiH i u svijetu, a što je i provjereno i kroz historiju i u moderno vrijeme da populizam i politika koja se ne temelji na racionalnim postavkama, a što narod i mase vole da čuju donosi različite dubioze, probleme i negativnosti.

Smatramo da se vrlo lahko i na prvu mogu razvrstati u ove dvije grupe političari i politički aktivisti čija se lica neumorno pojavljuju u medijima i na TV ekranima. Njihovo djelovanje je prepoznatljivo, odveć definisano i uvježbano te se njima ne bismo mnogo bavili. Ovim tekstom bismo željeli da javnosti približimo djela i principe mlađih osoba koje se bave društvenim procesima nastojeći dati određene dodatne vrijednosti i koristi državi i društvu.

Sigurni smo da nedovoljno veliki dio javnosti zna da je doc. dr. Sedad Dedić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i generalni sekretar Asocijacije mladih SDA, u martu mjesecu ove godine, kao predstavnik SDA BiH, održao sastanak u Briselu sa g. Josephom Daulom (predsjednik EPP-a, najveće grupacije političkih partija u Evropskom Parlamentu), jednim od ključnih ljudi u Evropskoj Uniji, na kojem su ostvareni izuzetno važni kontakti Sarajeva i Brisela. Vjerujemo da poražavajuće veliki dio javnosti ne zna da je Bosnu i Hercegovinu doc.dr. Sedad Dedić predstavljao u Evropskom Parlamentu u kojem je održao govor o stanju u Bosni i Hercegovini i mogućim realnim izlazima i mogućim realnim opcijama gdje EU može pomoći BiH.

Poražavajuće je i to da građani Bosne i Hercegovine nemaju priliku čuti da su njihovi mladi izaslanici, emisionari i ambasadori svoje vrste ličnim radom i uz podršku stranke čiji su dio uspjeli da ostvare kontakte sa drugim ključnim i uspješnim evropskim liderima i političkim akterima. Tako supredsjednik Asocijacije mladih SDA HNK i član Predsjedništva mladih SDAHaris Šabanović, direktor Centra za razvoj društvenog poduzetništva Esmir HaznadarAida Hadžić, magistar međunarodnih odnosa sa Oxford Univerziteta u Velikoj Britaniji, Kenan Hodžić, asistent naFakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, Željko Vukša Fejzić, član izvršnog odbora Asocijacije mladih SDA Novo Sarajevo, Malik Spahić, izvršni sekretar AM SDA i Muamer Pekmez, član Asocijacije mladih SDA , imali priliku razgovarati o stanju u Bosni i Hercegovini sa g. Sebastianom Kurzem, austrijskim kancelaromprilikom održavanja Glavnog odbora YEPP-a u Beču (Mladi Evropske narodne partije), sa gđom. Doris Pack, dugogodišnjom zastupnicom u Evropskom Parlamentu i predsjednicom Robert Schuman Instituta, jednom od najuticajnijih žena političara u Evropskoj Uniji danas, zatim sa g. Virgiliom Falcom, predsjednikom EDS-a (Evropska studentska organizacija), sa ambasadorom SAD-a u BiH g. Eric Nelsonom i ambsadorom Republike Francuske u BiH g. Guillaume Roussonom, sa g. Patrick Volerom, predsjednikom Odbora za međunarodnu saradnju EPP-a, a neke od njih su ugostili i u Sarajevu. Ostvareni kontakti su korišteni da se pokaže spremnost i kapacitet mladih  ljudi da u saradnji sa starijim kolegama, predlažu realna rješenja koja vode ka unapređenju stanja u državi BiH, odnosno životnog ambijenta bh građana.

Pored uspostavljanja kontakta i odnosa sa zapadnim saveznicima Bosne i Hercegovine, ove mlade diplomate nisu zanemarile ni prijatelje Bosne i Hercegovine u islamskom svijetu. Tako je Haris Šabanović kao jedini predstavnik muslimanske omladine iz regije prisustvovao Kongresu ICYF-a, Islamic Cooperation Youth Forum ili Foruma mladih islamske saradnje koji je održan u Istanbulu 2018. godine. ICYF je međunarodna nekomercijalna i nestranačka organizacija koja ujedinjuje vodeće krovne omladinske organizacije iz država članica Organizacije islamske saradnje (OIC) kao i međunarodne omladinske islamske organizacije.

Ovi mladi ljudi su, organizirajući navedene sastanke i razvijajući komunikaciju sa evropskim i svjetskim političkim akterima, naglasili svoja interesovanja i pravac u kojem se mora voditi bosanskohercegovačka politika, a to je ozbiljan i odgovoran rad u interesu države i svih građana BiH.

Često se može čuti kako se u medijskom prostoru ponavlja sintagma: mladi mogu promijeniti stanje u Bosni i Hercegovini. I zaista znatan dio društva tako i misli. Međutim, u isto vrijeme se orkestrirano satanizira bilo kakav vid političkog aktivizma. U isto vrijeme se teret dugogodišnjih političkih grešaka i ustaljenih pogrešnih praksi stavlja i na leđa mladih koji su tek zakoračili svoj politički put. Tako se u isto vrijeme demorališe svaka najava i pomisao na politički rad i aktivizam i time reže grana na kojoj počiva pravedna i konstruktivna politička zbilja sutra. A bez političkog rada nije moguće unapređenje stanja u društvu jer svakom iole obrazovanom je poznato da moderni demokratski svijet počiva, djeluje i donosi sve važne odluke putem ustavima i zakonima definisanih političkih institucija.

Politički koraci, odnosi i kontakti kojeovi mladi ljudi, zainteresirani da se bore za sadašnjost i budućnost svoje države i njenih građana, ostvaruju su dodatne i važne stepenice koje su uz sav rad starijih generacija usmjerene ka prosperitetnijoj i sigurnijoj budućnosti, neopterećene bilo kakvim prijašnjima teretima, a vrlo su važan prostor i veliki potencijal u dodatnoj izgradnji prijateljskih odnosa međunarodnih aktera prema Bosni i Hercegovini i kao takvi su vrijedni pažnje.